تازه های اخبار تازه های اخبار

مراسم بازنشستگی همکار مدیریت لرستان

با حضور مدیر شعب استان از زحمات همکار بازنشسته هوشنگ راشدی تقدیر به عمل آمد.طی مراسمی با حضور مدیریت شعب استان و کارکنان مدیریت شعب از زحمات 30 ساله هوشنگ راشدی معاون دایره منابع انسانی تجلیل شد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب لرستان در این مراسم دهداری زاده مدیریت شعب استان ضمن قدردانی از خدمات و زحمات همکار بازنشسته اظهار داشت بازنشستگان سرمایه های بانک هستند و دارای تجارب ارزشمندی هستند که می شود از آنها در جهت بهبود و پیشرفت سازمان استفاده کرد . وی جایگاه والای بانک را مدیون همت و تلاش دلسوزانه و تعهد این عزیزان دانست و اظهار امیدواری کرد که ارتباط آنان همچنان با مدیریت و کارکنان برقرار باشد تا بتوان از تجربیات و توانمندی های ایشان استفاده کرد . در ادامه مراسم پس از بیان خاطرات دوران کاری توسط همکار بازنشسته و حاضران در جلسه هدایایی به پاس خدمات ارزشمند و به رسم یاد بود به ایشان اهدای شد .

طی مراسمی با حضور مدیریت شعب استان و کارکنان مدیریت شعب از زحمات 30 ساله هوشنگ راشدی معاون دایره منابع انسانی مدیریت تجلیل شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب لرستان در این مراسم دهداری زاده مدیریت شعب استان ضمن قدردانی از خدمات و زحمات همکار بازنشسته اظهار داشت بازنشستگان سرمایه های بانک هستند و دارای تجارب ارزشمندی هستند که می شود از آنها در جهت بهبود و پیشرفت سازمان استفاده کرد . وی جایگاه والای بانک را مدیون همت و تلاش دلسوزانه و تعهد این عزیزان دانست و اظهار امیدواری کرد که ارتباط آنان همچنان با مدیریت و کارکنان برقرار باشد تا بتوان از تجربیات و توانمندی های ایشان استفاده کرد . در ادامه مراسم پس از بیان خاطرات دوران کاری توسط همکار بازنشسته و حاضران در جلسه هدایایی به پاس خدمات ارزشمند و به رسم یاد بود به ایشان اهدای شد . 

آخرین بروزرسانی 1397/9/11