تازه های اخبار تازه های اخبار

دهداری زاده در نشست فصلی مسیولین شعب :خرد جمعی و برنامه محوری عامل پیشرفت و رمز موفقیت در ارزیابی عملکرد است

نشست فصلی آبان ماه 1397

با حضور مدیر و معاون شعب و مسیولین دوایر و شعب مدیریت نشست فصلی با محوریت تحلیل ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال برگزار گردید .

مدیر شعب استان لرستان در نشستی با حضور معاون مدیریت، رؤسای شعب و رؤسای دوایر مدیریت، خرد جمعی و برنامه محوری را در فعالیت های بانک عامل پیشرفت و رمز موفقیت در ارزیابی عملکرد عنوان کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت لرستان مرتضی دهداری زاده مدیر شعب استان در این نشست که با هدف بررسی عملکرد در شش ماهه اول سال برگزار شد از شعبی که در شش ماهه اول سال موفق بوده اند از زحمات آنان تشکر و از شعبی که نتوانسته اند نمره مطلوب کسب نمایند خواست با خرد جمعی و برنامه محوری در مدت باقیمانده سال بتوانند به نقطه مطلوب برسند .

دهداری زاده همدلی و با برنامه بودن را شرط رسیدن به نقطه مطلوب دانست و گفت بهره برداری از فرصت ها در شرایط رقابتی حاضر با هماهنگی ، همفکری و برنامه ریزی رشد و ترقی مدیریت را به ارمغان می آورد .

وی تصریح کرد : به منظور دستیابی به هدف، رؤسای شعب باید با برنامه ریزی و تعیین هدف برای کارکنان در راستای ارتقای رتبه شعبه و مدیریت تلاش کنند .

دهداری زاده بها دادن به کارکنان فعال ، آگاهی  پرسنل از دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، کنترل و نظارت در شعب را ضروری بر شمرد .

وی پیگیری و جدیت در بازاریابی را از عوامل مؤثر و مهم بازاریابی موفق دانست و تصریح کرد بایستی به این مهم توجه داشته باشیم و ضمن جلوگیری از خروج منابع برای جذب منابع جدید تلاش کنیم . مدیر شعب استان آگاه بودن کارکنان شعب از مانده منابع ، مطالبات و خدمات بانکی را یک اصل دانست و افزود در دنیای رقابتی امروز باید با آگاهی داشتن از وضع موجود و توانایی های بالقوه خود نیازها و خواسته های مشتریان را شناسایی کرده و با تلاش و خرد جمعی مسیر پیشرفت بانک را هموار کرد .

مدیر شعب لرستان لزوم پیگیری و جدیت در خصوص وصول مطالبات تلاش برای وصول مطالبات معوق و تعیین تکلیف آنها و جلوگیری از انتقال به سرفصل مشکوک الوصول تسهیلات را خواستار شد .

در این جلسه داریوش عالی پور معاون مدیریت ضمن ارایه گزارش مربوط به ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال ، تلاش برای بهبود و رسیدن به جایگاه مدیریت را مورد تاکید قرارداد .

وی گفت از کارکنان انتظار می رود توانایی ها و شایستگی های شغلی خود را به منصه ظهور برسانند و هرگز دچار یاس و ناامیدی نشوند تا شاهد پیشرفت و موفقیت های کاری خود باشند .

آخرین بروزرسانی 1397/9/11