هم اندیشی درخصوص نحوه اجرای پروژه پژوهشی باعنوان ارزیابی عوامل موثربرنگهداری وجذب مشتریان

جلسه هسته پژوهش مدیریت لرستان

هم اندیشی درخصوص نحوه اجرای پروژه پژوهشی باعنوان ارزیابی عوامل موثربرنگهداری وجذب مشتریان

بازاریابی وفعالیتهای مرتبط باآن ضامن بقای رونق وپویایی بنگاههای اقتصادی دردنیای رقابتی امروز است
جلسه هسته پژوهش مدیریت شعب استان لرستان با حضور اعضای کمیته بازاریابی مدیریت و دکتر موسوی،مجری پروژه، به منظور هم اندیشی در خصوص نحوه اجرای پروژه پژوهشی با عنوان "تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر نگهداری و جذب مشتریان بانک مسکن با تاکید بر مشتریان انواع صنوف مرتبط با بخش مسکن و ساختمان در استان لرستان" در محل سالن جلسات مدیریت تشکیل گردید.
در این جلسه حیدریان-مدیرشعب استان- بازاریابی و فعالیتهای مرتبط با آن را ضامن بقای ، رونق و پویایی بنگاه های اقتصادی در دنیای رقابتی امروز عنوان کرد و اظهار داشت همانطور که در عنوان پژوهش آمده است نگهداری مشتری قبل از جذب مشتری آورده شده است و این دلیل بر اهمیت نگهداری مشتری نسبت به جذب مشتریان جدید است زیرا که تحقیقات نشان داده است هزینه جذب مشتریان جدید بین 5 تا 11 برابر نگهداری مشتریان قدیمی می باشد. در این راستا می بایست با شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که می تواند بر نگهداری و جذب مشتریان بالفعل و بالقوه بانک مسکن موثر باشد خود را جهت بازاریابی هدفمند آماده نماییم.
در ادامه اعضای هسته و کمیته بازاریابی مدیریت به بررسی موانع و مشکلات بخش بازاریابی پرداخته و مجموعه عواملی که می تواند در جذب و نگهداری مشتریان صنوف مرتبط با بخش مسکن و ساختمان موثر باشند را نام بردند.همچنین دکتر نظرپوری ،ناظر پروژه، بر تشکیل گروه کانون(Focus Group) جهت استخراج این عوامل تاکید نمودند.
در پایان دکتر موسوی ،مجری پروژه، به بیان نحوه اجرای طرح پرداخته و خواستار تعامل بیشتر اعضای هسته با تیم پژوهشی شدند و ابراز امیدواری نمودند نتایج حاصل از این پژوهش بتواند موجب ارتقای هرچه بیشتر جایگاه بانک مسکن در استان شود.
آخرین بروزرسانی 1394/5/3