تازه های اخبار تازه های اخبار

فيروزي، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري استان كردستان:

«بــر اسـاس تحليـل آمـار بانك هـاي استـان كردستـان، بانـك مسكـن يـك بانـك متعهـد اسـت»

مدير شعب استان كردستان به همراه مسئول دفتر حراست و كارشناس بازاريابي مديريت با دكتر فيروزي معاوت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري استان كردستان ملاقات كردند .

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب استان كردستان در ابتداي اين ديدار كه در دفتر آن معاونت برگزار شد، جلال الدين سليمي مدير شعب استان ضمن آرزوي خُرسندي و سلامت براي تمامي كارگزاران نظام شكوهمند جمهوري اسلامي ايران به ارائه گزارش و توضيحات كاملي از عملكرد و نحوة اقدامات و پيگيري هاي بانك درخصوص منابع و مصارف در سطح استان پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه اين مديريت با استعانت از خداوند و همچنين برنامه ريزي مستمر توانسته است با پرداخت 38 هزار واحد مسكن مهر، 11 هزار واحد مسكن روستائي و 250 هزار واحد بافت فرسوده نسبت به ساير بانك ها بيشترين مصارف را در بخش تسهيلات مسكن در استان كسب نمايد .

سليمي در ادامه با اشاره به ارتباط مطلوب بانك مسكن با ساير ادارات مرتبط با بخش مسكن، افزود: يكي از راههاي به حركت در آوردن چرخ اقتصادي و خارج شدن از ركود وارد نمودن بازيگران اصلي مسكن و ساختمان به بخش مسكن بوده، فلذا اين مديريت توانسته است با فرآهم نمودن ارتباط مؤثر با شهرداري هاي استان از طريق ارسال نامه، برگزاري جلسات متعدد و همچنين ارسال SMS در جهت توسعه و رونق بخشيدن به بخش مسكن و ساختمان در استان گام برداشته و اين مهم را در اولويت فعاليت هاي خود قرار دهد  .

مدير شعب استان در ادامه به پژوهش هاي استاني به منظور بررسي موانع و مشكلات موجود در تجارت، صنعت بخش مسكن و ساختمان اشاره نمود و ابراز اميدواري كرد تا پايان سالجاري درخصوص شناسائي نقاط ضعف و قوت بخش مسكن و ساختمان با برگزاري ميزگردهاي تخصصي با ادارات ذيربط به نتايج قابل قبولي در استان دست خواهيم يافت كه نتيجه آن خروج از ركود و رشد و توسعه را فراهم مي نمايد .

آخرین بروزرسانی 1395/12/16

مطالب مرتبط مطالب مرتبط