تازه های اخبار تازه های اخبار

سليمـي مدیـر شعـب بانـك مسكـن استـان كردستـان:

«اوليـن قـدم در جـذب مشتـري، ايجـاد حـس اعتمـاد اسـت»

مدير شعب استان در نشست داخلي رؤساي دواير مديريت و شعب سطح شهر سنندج با تأكيد بر مورادي همچون جذب منابع و وصول مطالبات بعنوان اساسي ترين اهداف سال جاري، از آنان خواست براي تحقق اين اهداف تا پايان سال، برنامه ريزي مدون و پيگيري مستمر و تلاش بي وقفه نموده و با تمام نيرو و توان خود در اين بخش ها فعاليت نمايند .

  به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك مسكن استان، در ابتدای جلسه جلال الدين سليمي مدیر شعب استان ضمن قدردانی از زحمات كليه همكاران در كسب رتبه چهارم استان در بين شبكه بانكي كردستان، اظهار داشت : بديهي است دسترسي به اين رتبه، كاري دشوار و پيگيري فراوان را مي طلبد و مطئناً اين پيشرفت با نقش آفريني رئيس و همكاران شعب فرآهم شده است .

وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه مهمترين شغل در بانك رئيس شعبه مي باشد، افزود : براي تحقق اهداف و كسب حداكثري سهم از بازار و همچنين استفاده بهينه از توان و پتانسيل همكاران، رئيس شعبه نقش فرمانده را ايفا مي نمايد، بنابراين از رؤساي شعب حاضر در جلسه خواست به منظور جذب و حفظ مشتريان از تمام توان و فكر خود و همكاران استفاده نمايند .

سليمي در بخش ديگري از سخنان خود «اوليـن قـدم در جـذب مشتـري را ايجـاد حـس اعتمـاد دانسـت» و تصريح كرد : يكي از راههاي حفظ مشتريان ايجاد حس اعتماد و دوستي بوده كه بايد همكاران در شعب آنرا به منظور رسيدن به اهداف و اعتلاي نام بانك در استان فرآهم نمايند .

مدير شعب استان در ادامه به تشريح رقابت سالم پرداخت و از همكاران خواست تا با ايجاد حس پايداري بين مشتريان با ابزارها و محصولات جديد به رقابت سالم با ساير بانك ها بپردازند و از هرگونه رقابت با همديگر پرهيز نمايند .

ايشان در ادامه اضافه كاري را يك ابزار مكمل در اختيار رؤساي شعب عنوان كرد و افزود : بديهي است اضافه كاري بعنوان يك ابزار انگيزشي و مكمل براي رسيدن به اهداف مي باشد كه با همدلي و همفكري كاركنان مي توان بالاترين بازدهي را براي شعبه به ارمغان بياورد، در همين راستا از آنان خواست تا با استفاده از اين مكانيسم تشويقي، همدلي را در بين همكاران افزايش دهند . گفتني است در ادامه به مطالبي نظير كارآمدي نيروهاي خدماتي، نظم بصري شعب،ارزشيابي همكاران، پيگيري وصول مطالبات، موارد پايان سال مالي، فرسودگي پول و ... اشاره نمود و آنها را مهم برشمرد .شايان ذكر است در ادامه جلسه رؤساي شعب و دواير استان درخصوص روش ها و برنامه هاي شعب خود به منظور به اشتراك گذاشتن تجربيات به بحث و تبادل نظر پرداختند .

آخرین بروزرسانی 1395/12/16

مطالب مرتبط مطالب مرتبط