تازه های اخبار تازه های اخبار

سليمـي مديـر شعـب بانـك مسكـن استـان كردستـان :

صـداو سيمـا يـك سازمـان بسيـار بـا اهميـت و تأثيـر گـذار در فرهنـگ اقتصـاد مقاومتـي مـردم و نظـام اسـلامي اسـت

به منظور هم افزائي و همگرائي بيشتر و همچنين تعامل دو جانبه، مدير شعب استان به همراه رؤساي دواير اعتباري، حقوقي و كارشناس بازاريابي مديريت با مدير كل صدا و سيماي استان كردستان ديدار نمودند .
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان کردستان در ابتداي اين نشست جلال الدين سليمي مدير شعب استان، هدف از اين ديدار را آشنائي بيشتر و تعامل مضاعف و نيز استفاده از پتانسيل صداو سيما به منظور ايجاد بستر مناسب فرهنگ پس انداز در بين مردم شريف كردستان عنوان كرد . 
سليمي در ادامه با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در حوزه اقتصاد مقاومتي افزود : يكي از مسائل مهمي كه در تحقق اقتصاد مقاومتي جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده، مسئله آموزش و فرهنگ پس انداز در جامعه بخصوص اقشار جوان و كودكان مي باشد . 
وي در ادامه با بيان اين مطلب كه، صـدا و سيمـا يـك سازمـان بسيـار بـا اهميـت و تأثيـر گـذار در فرهنـگ اقتصـاد مقاومتـي مـردم و نظـام اسلامـي اسـت، تصريح كرد : بدون شك يكي ديگر از عوامل مهم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به نظام رسانه اي و تبليغاتي مربوط مي شود و رسانه هاي عمومي  از جمله شبكه هاي تلويزيوني و راديوئي مي تواند آموزه هاي اقتصاد مقاومتي و فرهنگ پس انداز را در جامعه بسط دهد . 
مدير شعب استان در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح سبد خدماتي بانك پرداخت و اظهار داشت : بانك مسكن نيز با طراحي حساب هائي نظير صندوق پس انداز مسكن جوانان، صندوق آتيه طلائي، صندوق پس انداز مسكن يكُم و ... توانسته است بستر مناسب و مطلوبي را به منظور استفاده جامعه از فرهنگ پس انداز و نهايتاً رفاه عمومي فراهم نمايد و اميد است صدا و سيما نيز همچون گذشته با ايجاد جلسات كارشناسي در برنامه هاي پيشنهادي خود، بستر مناسبي را در ايجاد اين فرهنگ فرآهم نمايد . 
گفتني است در ادامه مدير كل صدا و سيماي استان كردستان نيز ضمن خير مقدم به مسئولين بانك مسكن استان، صدا و سيما را يك نهاد مردمي، انقلابي عنوان كرد و فرآهم نمودن بستر مناسب در تحقق اهداف نظام شكوهمند اسلامي را علي الخصوص اقتصاد مقاومتي و فرهنگ پس انداز را جزو وظايف اصلي سازمان دانست . 
امان اللهي در ادامه همگرائي و شناخت از زبان ها، فرهنگ هاي محلي و منطقه اي را جزو اولويت هاي سازمان دانست و به تشريح انواع برنامه هاي صداو سيما پرداخت . 
مدير كل صدا و سيماي استان كردستان در پايان اين نشست به منظور ترويج فرهنگ پس انداز در بين خانواده هاي كردستاني آمادگي خود را جهت شركت كارشناسان بانك مسكن در برنامه گفتمان كه يكي از برنامه هاي پر بيننده است را اعلام نمود ./  
آخرین بروزرسانی 1395/11/20

مطالب مرتبط مطالب مرتبط