تازه های اخبار تازه های اخبار

نشسـت مسئـولان مديريـت شعـب بانـك مسكـن استـان بـا مديـر شعـب بانـك كشـاورزي استـان كردستـان بـا هـدف تعامـل و تبـادل انديشـه هـا

به منظور استفاده از انديشه ها و تجربه هاي جديد و همچنين تعامل مضاعف، مدير شعب استان به همراه رئيس دفتر حراست و رئيس دايره حقوقي و وصول مطالبات مديريت با مدير شعب بانك كشاورزي كردستان ديدار نمودند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان كردستان، در ابتداي اين نشست جلال الدين سليمي مدير شعب استان، هدف از برگزاري اين ديدار را كه براي اولين بار در استان صورت گرفته است را همگرائي و هم افزائي به منظور ارتباط پايدار و استفاده بهينه از فرصت ها عنوان كرد و گفت : استفاده از تجربه ها و انديشه هاي جديد، مطمئناً نتايج مطلوبي را در ارتقاء جايگاه سازمان فرآهم مي نمايد، بنابراين براي دستيابي به اهداف دولت، ارتباط سازمانها با يكديگر يكي از ضروريات مي باشد . 
سليمي در ادامه افزود : بانك مسكن و بانك كشاورزي هر دو مجري سياستهاي  دولت بوده و اقدامات مناسبي را در پيشبرد اهداف و توسعه برنامه هاي كشور انجام داده اند و بايستي با يك تفكر مشترك در كنار همديگر حركت نمايند . 
وي در ادامه با اشاره به تجربه و سابقه بانك كشاورزي در وصول مطالبات معوق تصريح كرد : وصول مطالبات معوق بانك ها يكي از راهكارهاي تجهيز منابع به منظور چرخه گردش مالي و پرداخت تسهيلات مي باشد، بنابراين بانك ها كه بعنوان بازوهاي توانمند پولي و مالي دولت محسوب مي شوند، بايستي در اين برهه از زمان براي بازگرداندن بيت المال به اقتصاد بيش از پيش با همديگر تعامل داشته باشند . 
ايشان در ادامه اظهار داشت : خوشبختانه از ديدگاه مديران بانك مسكن، بانك كشاورزي يك بانك رقيب قلمداد نمي شود، بلكه بعنوان يك بانك مكمل در اجراي سياستهاي دولت مي باشد، بر همين اساس همكاري دو جانبه براي رسيدن به يك هدف واحد را خواستار شد . 
گفتني است در ادامه مدير شعب بانك كشاورزي نيز، ضمن ابراز خير مقدم، رويكرد مديريت شعب بانك مسكن را خلاقانه و جديد عنوان كرد و از حُسن نيت مسئولان بانك كه نگرشي ابتكاري و بديع  را دارند قدرداني نمود .
ايشان در ادامه به اهميت وصول مطالبات روستائي در بانك مسكن و كشاورزي اشاره نمود و از آن بعنوان يك درد مشترك ياد كرد و خواستار همكاري دوجانبه و به اشتراك گذاشتن تجربه هاي طرفين شد . 

مدير شعب بانك كشاورزي در ادامه استفاده همكاران خود از تجربيات بانك مسكن در بخش مسكن را حركتي بديع و ضروري عنوان كرد و خواستار ارتباط بيشتر در تمام زمينه هابراي دستيابي به اهداف دولت در منطقه شد . 
شايان ذكر است در طول اين نشست مسئولان بانك به اشتراك گذاري و تبادل آموخته هاي خود به منظور تقويت مهارت هاي نيروي انساني، رفاهي، آموزشي، ورزشي و نيز انگيزشي پرسنل پرداختند و اهميت دادن به كاركنان، بعنوان سرمايه هاي اصلي بانك را يك ضرورت تلقي نمودند . 
لازم به ذكر است در خاتمه مدير شعب استان به همراه مسئول دفتر حراست و مسئول دايره حقوقي و مدير شعب بانك كشاورزي از قسمتهاي مختلف خزانه بانك كشاورزي به منظور استفاده بهينه از تكنولوژي ها و سيستم تفكيك پول بازديد نمودند ./  

آخرین بروزرسانی 1395/11/20

مطالب مرتبط مطالب مرتبط