فهرست اخبار فهرست اخبار

با حضور مدیریت شعب استان، جناب آقای موسوی

اولین جلسه کمیته بازاریابی مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1393 برگزار شد

اعضای کمیته بازاریابی مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویراحمد اولین جلسه رسمی سال 1393 خود را در اردیبهشت ماه برگزار کردند.
در این جلسه که با حضور مدیر محترم شعب استان برگزار گردید، اعضا به بیان نظرات و راهکارهای خود در مورد اولویتهای کمیته بازاریابی برای سال جدید پرداختند. سید فرشید موسوی، مدیر شعب استان، ضمن تشکر از همه همکاران که به امر بازاریابی می پردازند با یادآوری "آیه شریفه وامرهم شورا بینهم" خواستار همفکری بیشتر کارکنان در تمامی امور بانک شد. ایشان ضمن تاکید بر ایجاد بایگانی اصولی و مستند سازی فعالیتهای انجام شده جهت استفاده سایر همکاران، فعالیتهای بازاریابی صورت گرفته مدیریت در سال 92 را تحلیل و بررسی کردند.
همچنین در این جلسه سیاستهای بازاریابی سال 93 مطرح گردید. از مهمترین اهداف برگزاری این جلسه، تشکیل کارگروه های بازاریابی فعال در مدیریت و شعب تحت پوشش بود.
آخرین بروزرسانی 1394/4/29