برگزاری جلسات اتاق فکر در مدیریت شعب استان

برگزاری جلسات اتاق فکر در مدیریت شعب استان

برنامه زمانی تشکیل اتاق فکر جهت سال جاری وبه صورت 2بار در هرماه تنظیم و به شعب شهر یاسوج و دوایر مدیریت ابلاغ گردید.

برنامه زمانی تشکیل اتاق فکر جهت سال جاری وبه صورت 2بار در هرماه تنظیم و به شعب شهر یاسوج و دوایر مدیریت ابلاغ گردید.

سید فرشید موسوی مدیر شعب استان   با بیان این موضوع،  استفاده از پتانسیل موجود درتمامی پرسنل را مهمترین دستاورد چنین جلساتی دانست .

موسوی شرایط فزاینده رقابتی موجود و لزوم استفاده از برآیند ایده ها و راهکارهای ممکن جهت بالندگی هر سازمان و موسسه ای را ضرورت تشکیل اتاق فکر اعلام کرد و اضهار امیدواری نمود با همفکری و بکارگیری ایده های نو شاهد اعتلای بیش از پیش نام بانک مسکن باشیم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آخرین بروزرسانی 1394/4/30