دیدار مدیر شعب بانک مسکن استان کهگیلویه وبویراحمد با فرمانداران شهرستانهای بهمیی وکهگیلویه

دیدار مدیر شعب بانک مسکن استان کهگیلویه وبویراحمد با فرمانداران شهرستانهای بهمیی وکهگیلویه

سید فرشید موسوی میر شعب بانک مسکن استان کهگیلویه وبویراحمد به منظورتشریح عملکرد بانک مسکن استان با فرمانداران شهرستان های بهمیی وکهگیلویه به طور جداگانه دیدار کرد .

مدیرشعب استان طی این دو دیدار جداگانه آمار مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن در شهرستانهای مذکور را ارایه داد .

موسوی بیان داشت :بانک مسکن استان تا پایان سال 91 مبلغ 429 میلیارد تومان تعهد پرداخت داشته است که تاکنون 413 میلیارد انعقاد قرارداد یا پرداخت نموده است  و تسریع در روند پرداخت تسهیلات مسکن مهر را در گروجذب منابع دانست.

موسوی خطاب به فرماندار بهمیی ، شعبه لیکک را تنها شعبه ای دانست که با جد یت صد درصد تعهد ات خود را انجام داده است و افزود: این در حالیست که کمترین شکایات مرد می را در مورد شعبه لیکک دریافت کردیم.

مدیر شعب استان از فرمانداران خواست تا دراین روزها که محدود یت منا بع وجود دارد و فشار جهت دریافت تسهیلات زیاد است

مردم را به آرامش دعوت کنند تا اینکه مشکل منابع حل شده و روند معمول پرداختها ازسرگرفته شود.

در این دیدار سیاوش فرمانداربهمیی هم ضمن تقدیر از کارکنان شعبه لیکک و کلیه کارکنان بانک مسکن از مدیر شعب استان خواست تا هر چه سریعتر راهی برای رفع محدودیت منابع پیدا کنند.
انصاری فرماندار کهگیلویه نیز کار مجموعه بانک مسکن را قابل تقدیر دانست اما حجم مراجعا ت مردم جهت دریافت تسهیلات مسکن را بی سابقه عنوان کرد و از مسیولین خواست تا فکری به حال موضوع بکنند.
 
         

آخرین بروزرسانی 1394/4/30