تازه های اخبار تازه های اخبار

با هدف معرفي خدمات بانك انجام شد

استقرار ميز خدمت در دانشگاه فرهنگيان خراسان رضوي

روابط عمومي مديريت خراسان رضوي از استقرار ميز خدمت در دانشگاه فرهنگيان اين استان با هدف معرفي خدمات بانك به كاركنان و دانشجويان اين دانشگاه خبر داد.

بر اساس اين گزارش ، اين اقدام در راستاي اجراي پويش "چگونه خانه دار شويم" در مديريت خراسان رضوي است كه بر اساس اين پويش ، پس از برگزاري همايش در ادارات مختلف با حضور كاركنان آن ادارات ، ميز خدمت و مشاوره بانك در محل اين ادارات مستقر مي شود.

بر همين اساس ، در پي انعقاد تفاهم نامه بانك مسكن با دانشگاه فرهنگيان خراسان رضوي ميز خدمت بانك به مدت سه روز در اين دانشگاه برگزار شد.

در پي اين اقدام ، اساتيد ، كاركنان و دانشجويان اين دانشگاه با خدمات بانك مسكن آشنا شدند و نسبت به افتتاح انواع حسابها از جمله حساب جوانان و صندوق يكم اقدام كردند.

 

آخرین بروزرسانی 1398/11/30