تازه های اخبار تازه های اخبار

معاون خراسان رضوي :

رمز موفقيت ، ارائه خدمات مطلوب است

در شرايط رقابتي فعلي تنها رمز موفقيت بانك ها و موسسات مالي و اعتباري ارائه خدمات مطلوب و وفادارسازي مشتريان است.

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي، در دهمين نشست كميته بازاريابي اين مديريت كه با موضوع بازاريابي اعتباري  و با حضور روساي دواير مديريت و روساي شعب منتخب برگزار شد محمدپورقرباني معاون اجرائي استان اين مطلب را عنوان كرد .

معاون اجرايي استان ادامه داد: : با توجه با افزايش دوبرابري تسهيلات پرداختي از محل اوراق، تلاش مضاعف كاركنان ضمن رعايت بهداشت اعتباري مورد انتظار است .

وي با تاكيد بر بازاريابي مشتريان به منظور صدور ضمانتنامه، تلاش بيشتركاركنان و استفاده از فرصت باقي مانده تا پايان سال در  راستاي تحقق هدف را خواستار شد.

در ادامه اين نشست بيژن صادقي رئيس شعبه مركزي مشهد با بيان موفقيت اين شعبه در صدور ضمانتنامه گفت: شعبه مركزي مشهد با تلاش گروهي كاركنان موفق به صدور بيش از 177 ميليارد ريال ضمانتنامه و تحقق بيش از 300 درصدي هدف اين بخش شده است.

در بخش ديگري از اين  نشست زهره كدخدامزرجي رئيس دايره امور اعتباري به تشريح تغييرات جديد در سياستهاي اعتباري پرداخت.

همچنين در اين نشست پيشنهاداتي از قبيل تهيه فايل اطلاعاتي مشتريان اعتباري خاص، طراحي بسته اعتباري ويژه مشتريان خاص، بازاريابي كارمندان ساير بانكها به منظور پرداخت تسهيلات خريد از محل اوراق و تداوم پويش چگونه خانه دار شويم مطرح شد.

آخرین بروزرسانی 1398/12/1