تازه های اخبار تازه های اخبار

بازدید مدیر شعب خراسان رضوی از موسسه خیریه فتح المبین

ابوالفضل مهران مدیر شعب استان، حجت عظیمی رییس حوزه حراست و حسن علی پرست رییس دایره تجهیز و پشتیبانی مدیریت از مؤسسه خیریه توانبخشی فتح المبین بازدید کردند.

در جریان این بازدید مهران با بیان اینکه کاری که پرسنل این مؤسسه برای بچه های معلول انجام می دهند اجر دنیوی و اخروی زیادی دارد گفت: در راستای حمایت از معلولین و سرپرستان خانوار بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن مهر در شهر جدید گلبهار به تعداد 120 واحد و در منطقه سرافرازان به تعداد 180 واحد اقدام نموده است.

در این بازدید دکتر زهرا حجت مدیر عامل مؤسسه اظهار داشت: مؤسسه فتح المبین از سال 1361 افتتاح و دارای 400 دختر بی سرپرست است که تعداد زیادی از آن ها بار معلولیت ذهنی را به دوش می کشند. وی افزود : این مؤسسه دارای 150 نفر پرسنل می باشد که توسط هیات امنا و خیرین اداره می شود و دارای بخش های مختلفی از جمله سرای مهر که مخصوص دختران معلول ذهنی عمیق است، بخش خوابگاه که به بچه های آموزش پذیر اختصاص دارد و بچه های پناهگاهی که از نظر ضریب هوشی در مرز هستند، می باشد.

دکتر حجت ادامه داد: اینجا یک خانواده بسیار بزرگ است که همه پرسنل و خیرین سعی می کنند جای خالی پدر و مادر بچه ها راپر کنند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/24