تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب خراسان رضوی خواستار شد

ضرورت تقسیط سریعتر پروژه های مسکن مهر

فعالیت بیشتر شعب در بخش وصول مطالبات و نیز تقسیط هر چه سریعتر پروژه های مسکن مهر ضروری است به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ابوالفضل مهران مدیر شعب استان با بیان این مطلب در نشست کمسیون وصول مطالبات مدیریت که با حضور مسوولان مدیریت ،روسای حوزه حراست و دوایر مدیریت و نیز روسای برخی شعب نیز حضور داشتند بر پیگیری جدی و مستمر وصول مطالبات تا رسیدن به نتیجه تاکید کرد
آخرین بروزرسانی 1394/4/24