تازه های اخبار تازه های اخبار

روزنامه خراسان در فهرست مشتریان بانک قرار گرفت

در راستای مذاکره و جذب مشتریان خاص، شعبه سناباد مشهد طی گفتگوهای متعدد با مدیریت مؤسسه فرهنگی هنری خراسان، موفق به جذب مبلغ 2 میلیارد ریال از تعاونی مسکن روزنامه خراسان شد.
در نشستی که به همین منظور برگزار شد، این مؤسسه فرهنگی متقاعد شد که بخشی از عملیات بانکی خود را در بانک مسکن متمرکز نماید. گفتنی است از خدمات ارایه شده به این مجموعه نصب خودپرداز در سازمان آگهی ها روزنامه خراسان است.
آخرین بروزرسانی 1394/4/23