تازه های اخبار تازه های اخبار

با تلاش کارکنان شعبه شهید مطهری قوچان

دانشگاه فنی مهندسی قوچان مشتری بانک شد.

با تلاش کارکنان شعبه شهید مطهری قوچان دانشگاه فنی و مهندسی قوچان مشتری مدیریت خراسان رضوی شد.
در راستای بازاریابی و جذب منابع و پیرو مذاکرات متعدد انجام شده با مدیران دانشگاه فنی مهندسی قوچان و با افتتاح یک حساب به مبلغ 5 میلیارد ریال در شعبه شهید مطهری قوچان ،دانشگاه فنی مهندسی قوچان مشتری بانک شد.این گزارش حاکی است این توافق طی نشستی با حضور دکتر بهشتی رییس دانشگاه، معاون مالی دانشگاه، حسینی رییس شعبه شهید مطهری قوچان و بدخشان کارشناس بازاریابی مدیریت صورت گرفت.
آخرین بروزرسانی 1394/4/23