تازه های اخبار تازه های اخبار

طبیعت گردی کارکنان مدیریت خراسان رضوی

تعدادی از کارکنان مدیریت و شعب استان خراسان رضوی به همراه اعضای خانواده در همایش پیاده روی خانوادگی و طبیعت گردیحضور یافتند.

 

تعدادی از کارکنان مدیریت و شعب استان خراسان رضوی به همراه اعضای خانواده در همایش پیاده روی خانوادگی و طبیعت گردیحضور یافتند. این برنامه با هدف افزایش روحیه نشاط و شادابی کارکنان و ارتقای میزان مشارکت جمعی و اجتماعی آنان در محل پارک جنگلی وکیل آباد مشهد برگزار شد.

در این طبیعت گردی مسابقات ورزشی برگزار شده و به قید قرعه به برندگان و فرزندان کارکنان هدایایی به رسم یادبود اهدای شد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23