تازه های اخبار تازه های اخبار

بررسی روش های وفادارسازی مشتریان در مدیریت خراسان رضوی

میزگردی با موضوع بررسی روش های ایجاد تعامل در راستای وفادارسازی و ماندگاری مشتریان بانک با حضور اعضای ثابت و غیرثابت هسته پژوهش و همچنین تعدادی از کارکنان در مدیریت خراسان رضوی برگزارشد .

 

میزگردی با موضوع بررسی روش های ایجاد تعامل در راستای وفادارسازی و ماندگاری مشتریان بانک با حضور اعضای ثابت و غیرثابت هسته پژوهش و همچنین تعدادی از کارکنان در مدیریت خراسان رضوی برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، در این نشست ابوالفضل مهران مدیر شعب استان با اشاره به توجه ویژه مدیرعامل بانک بر مدل عملیات بانکداری 1+5 و اهمیت بازاریابی و مشتری مداری برگزاری چنین میزگردی را ضروری دانست.

در ادامه ،حیدری یکی از اعضای غیرثابت هسته پژوهش اظهار داشت: در خصوص دلایل رضایتمندی و نارضایتی مشتریان تحقیقات نشان داده است که چنانچه انتظارات مشتری بیش از عملکرد سازمان باشد باعث نارضایتی مشتری و چنانچه برابر باشد باعث رضایت و اگر عملکرد سازمان بیش از انتظارات مشتری باشد باعث حفظ مشتری میشود . وی افزود: در تحقیقی به این نتیجه رسیده اند که 68% عدم مراجعه مشتریان، بی تفاوتی کارکنان سازمان می باشد.

در بخشی دیگر از این نشست دکتر ذبیحی اظهار داشت: با خلق اعتماد، حفظ اعتماد و ایجاد انگیزه در مشتری می توان رضایت و وفاداری در مشتری ایجاد نمود. درخاتمه جلسه نیز پرسش و پاسخ آزاد بین حاضرین و اساتید دانشگاه برگزار شد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23