بانك مسكن ، بانكي تخصصي با كارنامه درخشان است

مدير كل امور اقتصادي و دارايي خراسان رضوي :

بانك مسكن ، بانكي تخصصي با كارنامه درخشان است

مديركل امور اقتصادي و دارائي خراسان رضوي با تقدير از فعاليت هاي بانك مسكن در تامين مالي حوزه مسكن و ساختمان گفت: بانك مسكن به عنوان يك بانك تخصصي كارنامه بسيار درخشاني دارد.

به گزارش روابط عمومي خراسان رضوي، حسين اميررحيمي مديركل اموراقتصادي و دارائي استان در ديدار با حسن خطيب زاده مدير شعب استان  گفت : با بررسي هاي به عمل آمده  مي توان گفت : وضعيت بانكهاي استان در حوزه منابع، تسهيلات و مانده مطالبات نسبتا مطلوب است .

مديركل اموراقتصادي و دارائي استان خواستار افزايش تعامل با بانك مسكن در زمينه هاي تامين مسكن كارمندان و همكاري با مركز سرمايه گذاري استان شد.

حسن خطيب زاده  نيز با اشاره به خدمات و فعاليت هاي بانك مسكن گفت: بانك مسكن به عنوان تنها بانك تخصصي و دولتي در زمينه مسكن و ساختمان با دارابودن نيروي انساني متخصص و متعهد و با اتكا به پشتوانه مردمي توانسته است در جهت تامين مسكن اقشار مختلف جامعه به خصوص دهك هاي ميان درآمد و كم درآمد جامعه گام هاي مؤثري بردارد.

مدير استان ، پرداخت انواع تسهيلات خريد و ساخت مسكن، حمايت از طرح بازآفريني شهري، پرداخت تسهيلات به آسيب ديدگان حوادث غير مترقبه را برخي از خدمات خاص اين بانك دانست.

آخرین بروزرسانی 1398/12/19