فهرست اخبار فهرست اخبار

تغییر در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

جلسه تودیع ومعارفه هیات مدیره جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در دفتر مرکزی این شرکت برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در این جلسه طی حکمی حسن نوروزی مدیراستان به نمایندگی شرکت بازرگانی بعنوان عضو هیأت مدیره جایگزین فریبرز نعیمی گردید.

گفتنی است کاظم پور دهکردی رییس هیات مدیره و سایر اعضاء هیات مدیره در این جلسه با اهدای هدایایی از زحمات نعیمی در مدت تصدی هیأت مدیره تقدیر بعمل آوردند .

آخرین بروزرسانی 1397/9/14