تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب استان اصفهان :

فعالیتهای فرهنگی بایدهمپای دیگر مسائل جاری بانک پیگیری شود

نشست کمیته فرهنگی مدیریت شعب استان اصفهان با حضور مدیرمنطقه،معاونین مدیریت ومسئول حوزه حراست درمحل نمازخانه این مدیریت برگزار شد
به گزارش روابط عمومی مدیریت استان اصفهان در این نشست که با حضور تمامی اعضا به انجام رسید ، مدیر منطقه تدوین برنامه های آتی مناسبتی ،فرهنگی، مذهبی وسیاسی را براساس جدولی از قبل پیش بینی شده خواستار شد وگفت: گرامیداشت مناسبتها و انجام امور فرهنگی با برنامه ریزی قبلی و مشارکت دادن تمامی کارکنان با هدف بسط و گسترش فرهنگ های اسلامی و انسانی و منطبق با اسلام و ولایت مطلقه فقیه یکی از اهداف کمیته فرهنگی است.
مهدی بلوچی افزود: فعالیتهای فرهنگی ضمن تأثیرگذاری باید همپای دیگر مسائل جاری بانک به پیش رود ،چرا که همه ما جزء مسئولین در یک نظام الهی اسلامی و علوی هستیم و اگر چنین نباشد به قهقرا میرویم.
مدیرشعب اصفهان اظهار داشت : در کنار کارهای تبلیغاتی ، بایستی کارهای فرهنگی اثربخش نیز داشته باشیم تا بتوانیم در بین کارکنان و خانواده ها نفوذ کنیم.
گفتنی است در پایان این نشست ضمن برنامه ریزی جهت مناسبتهای آتی ، دیگر اعضا به ارائه مطالب و نکات پیرامون مسائل و موضوعات فرهنگی پرداختند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/18