تازه های اخبار تازه های اخبار

درنشست فوق العاده روسای دوایروکارشناسان مدیریت از سوی مدیر منطقه تاکید شد

تمرکز بر روی جذب منابع پایدار و وصول مطالبات

مهدی بلوچی در نشستی فوق العاده که با حضور معاونین، رؤسای دوایر و کارشناسان مدیریت برگزار گردید به تحلیل و بررسی آمار مانده منابع و مصارف مدیریت پرداخت و اظهار داشت: مدیریت استان اصفهان از پتانسیلهای قابل توجهی برخوردار است و انتظار میرود با تلاش مضاعف و همدلی همه همکاران و تمرکز برجذب منابع پایدار و وصول مطالبات بتوانیم تا پایان سال جاری تمام کاستی های بخش های مختلف را جبران نموده و به جایگاه اصلی مدیریت نایل آییم.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان بلوچی در ادامه توجه بیش از پیش همکاران را در ارایه خدمات مطلوب به مشتریان یادآور شد و گفت: فلسفه وجودی مدیریت و رسالت اصلی آن خدمتگزاری جامع به شعب است و ستاد مدیریت همچون لوکوموتیو اصلی قطار است که در استان اصفهان 83 واگن به آن متصل شده و وجود هرگونه نقص فنی و عیب در لوکوموتیو اصلی به منزله ی ایستادن قطار از حرکت است .

وی افزود : لازمه حرکت با شتاب و پرسرعت ، رفع نواقص و کمبود هاست که باید در حین حرکت و بدون توقف انجام شود.

مدیرمنطقه تصریح کرد : امکانات، تجهیزات، ابزار و اختیارات به اندازه کافی و لازم وجود دارد و تیم مدیریت هم با نصب العین قرار دادن شعار توکل،تدبیر و تلاش ، عزم و اراده کافی جهت تحقق اهداف ترسیمی از سوی مدیرعامل بانک را داراست.

مدیرشعب اصفهان تاکید کرد : همه ی دوایر مدیریت مسیولند و باید نسبت به انجام امور پاسخگو باشند و درطول سال نیز بطور مستمر نظام پاسخگویی و ارزیابی عملکرد را با سازوکارهای مربوط به خودمان برپا خواهیم نمود.

بلوچی گفت : آنچه که مسلم است ما بعنوان ستاد مدیریت یک سری وظایف داریم که این وظایف به یکسری الزامات نیازمند است و مهمترین و حیاتی ترین الزامات که تشابه بسیارزیادی با شعارسال دارد همدلی و همزبانی است.

وی افزود : حرکت به سمت آرمان گرایی و ایده آل ها تنها با همدلی و همزبانی محقق میشود و انتظار میرود که با وجود نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده و مستدل ، همزبانی و همدلی طی طول زمان پررنگ تر شود.

بلوچی در پایان به تشریح وضعیت بازار رقابتی موجود شبکه بانکی استان وجایگاه بانک مسکن پرداخت و گفت : سهم منابع بانک مسکن برخلاف مصارف آن در بین شبکه بانکی استان برای این استان با این همه پتانسیل مطلوب نیست و انتظار میرود با تحرک و پویایی تمامی پرسنل و براساس برنامه استراتژیک بانک و نیز با توجه به تنوع خدمات بانک برای همه سلایق تاپایان سال آمار وارقام را بهبود بخشیده وجایگاه مدیریت را ارتقای دهیم.
آخرین بروزرسانی 1394/11/18