تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر استان اصفهان خبر داد

ارتقای یک پله ای مدیریت در بین شبکه بانکی استان وکسب رتبه دوم در بین مدیریتهای هم درجه»

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان اصفهان طی گفتگویی با مهدی بلوچی مدیر شعب استان اصفهان منابع این مدیریت مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت
بلوچی ضمن اعلام جذب حدود 2600 میلیارد ریال از محل سبد سپرده ها و رشد بیش از 36 درصد منابع مدیریت نسبت به هدف جذب طی سال جاری و ارتقای یک پله ای مدیریت از رتبه هفتم به ششم در بین شبکه بانکی استان و کسب رتبه دوم در بین مدیریتهای هم درجه گفت: باستناد آمارهای منتشره اداره کل آمارواطلاعات و استانداری اصفهان، با همت و تلاش همه همکاران منابع مدیریت اصفهان طی سه ماهه اول سال جاری با گذشتن از مرز 24 هزار میلیارد ریال رشد نسبتاً قابل قبول داشته است که بیشترین منابع جدید جذب شده مربوط به سپرده های خرد، ماندگار و ارزان قیمت می باشد و انتظار داریم تا پایان سال با جذب منابع پایدار بیشتر ضمن دستیابی به اهداف تعیینی بتوانیم جایگاه مدیریت اصفهان را از رتبه ششم فعلی در بین شبکه بانکی استان ارتقای بخشیم و مطمیناً این اتفاق با داشتن نیروهای متعهد و با دانش کار آسانی است.
مدیرشعب اصفهان در ادامه با اشاره به تحقق 145 درصدی جذب منابع مدیریت در پایان خرداد ماه، تلاش مضاعف تک تک کارکنان در بخش جذب منابع جهت دستیابی به اهداف تعیینی و حتی گذشتن از اهداف را خواستار شد و ضمن تاکید بر جذب منابع ارزان قیمت و کم هزینه تصریح کرد: در این بازار رقابتی شدید هنوز مشتریانی هستند که جذب رفتار واخلاق مشتری مدارانه کارکنان و یا حتی جذب سلامت و صداقت حاکم بر بانک میشوند و کارکنان باید ضمن توجه به معرفی و ارایه تمامی انواع حساب وخدمات بانک از قبیل صندوق پس انداز مسکن یکم،مسکن جوانان، آتیه طلایی ،قرض الحسنه پس انداز و جاری و ... از این فرصت بعنوان جذب منابع صفردرصدی و کم هزینه در راستای تامین منابع مالی جهت تخصیص منابع وپرداخت تسهیلات استفاده نمایند.
وی ضمن تاکید بر حفظ روند روبه رشد در جذب منابع اظهار داشت : هدف از طراحی و ایجاد انواع خدمات و سپرده های جدید ،جذب منابع جدید و نقدینگی موجود در بازار است و ضروری است همه کارکنان ضمن آشنایی و برخورداری از اطلاعات کامل و دقیق انواع خدمات بانک در این راستا تلاش و کوشش دوچندان نمایند.
وی در ادامه به اهمیت و لزوم توجه به منابع ارزان قیمت وصفردرصدی اشاره کرد وگفت : سپرده های جدید بانک منحصربفرد است ولی نباید از این غافل شد که حسابهای جدید بانک علاوه بر مزیت منحصربفردی برای بانک پرهزینه و گرانقیمت نیز میباشد و باین اوصاف نباید از جذب منابع صفردرصدی و ارزان قیمت غافل شد.
مهدی بلوچی در ادامه به نقش پایانه های فروشگاهی در جذب منابع ارزان قیمت اشاره کرد وگفت : پایانه های فروشگاهی بمنزله یک باجه 24 ساعته است که نقش مهمی در راستای جذب منابع ماندگار دارا میباشد و باید از این ابزار بعنوان یکی از ابزارهای بازاریابی بنحو بهینه استفاده نماییم.
در پایان وی ضمن قدردانی از همه پرسنل تلاشگر استان، بر تلاش ، تدبیر و توکل تاکید کرد و تلاش مضاعف کلیه همکاران را همراه با همدلی و مشارکت بیشتر در جهت ارتقای جایگاه مدیریت اصفهان خواستار شد.
آخرین بروزرسانی 1394/11/18