تازه های اخبار تازه های اخبار

مجامع ارزیابی عملکرد شعب مدیریت اصفهان برگزار شد

مجامع ارزیابی عملکرد شعب مدیریت اصفهان برگزار شد

نشست های مجامع ارزیابی عملکرد شعب مدیریت اصفهان با هدف تجزیه و تحلیل عملکرد و بررسی نقاط ضعف وقوت شعب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، ارزیابی شعب با برگزاری نشست های مجزا در قالب 5 گروه متشکل از سرگروه های معاونین مدیریت و مسیولین حوزه های غرب وشمال با اولویت شعب منطقه زرد صورت گرفت. مدیر استان اصفهان با قدردانی از همه کارکنان صف وستاد به ویژه دست اندرکاران و برگزارکنندگان ، برگزاری این مجامع را مفید واثرگذار ارزیابی کرد و گفت : عملکرد مدیریت استان در مجموع متاثر از عملکرد تک تک شعب است و هدف از برگزاری مجامع ارزیابی عملکرد ، بررسی عملکرد شعب و قیاس آن با اهداف تعیینی و تشخیص انحرافهای موجود در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت میباشد.

وی در ادامه به حضور مسیولان شعب در این نشست ها اشاره کرد و اظهار داشت : از آنجا که نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی در این گونه نشستها تاثیر مثبت و بسزایی در تغییر نگرش کارکنان دارد،به شیوه ای برنامه ریزی کردیم تا اهمیت موضوع برای کلیه کارکنان صف و ستاد ملموس گردد .

آخرین بروزرسانی 1399/3/26