تازه های اخبار تازه های اخبار

مصاحبه با شعب موفق استان اصفهان

مصاحبه با شعب موفق استان اصفهان

نتایج منتشره ارزیابی عملکرد شعب منتهی به شش ماهه اول سال حاکی از قرار گرفتن 43 شعبه استان در منطقه سبز بود که 11 شعبه از  این 43 شعبه در بین  صد شعبه برتر کشوری قرار گرفتند و پنج شعبه سمیرم ، دهاقان ، امام رضا کاشان ، وزوان و داران به ترتیب موفق به کسب رتبه یازدهم ، بیست و دوم،بیست وچهارم،بیست وپنجم و بیست وهفتم کشوری شدند. از همین رو با محمودرضاگیوی ، کرمعلی بادپا ، سید رضا بنی هاشمی ، مهدی احمدی و مجید عزیزی روسای این شعب گفتگویی انجام داده ایم تا علل موفقیت آنان را جویا شویم. نتیجه این گفتگو پیش روی شماست.

1-توضیحاتی مختصر درخصوص سوابق شعبه اعم از قدمت شعبه،درجه،تعداد پرسنل،وضعیت منابع ومصارف و...

محمودرضا گیوی رئیس شعبه سمیرم شعبه ازسال 1372بعنوان باجه مشغول بكار وازسال 1384بصورت شعبه در مكان فعلي مشغول به فعاليت شده است وداراي 3نفر پرسنل رسمي و1نفر نيروي شركتي مي باشد منابع شعبه بالغ بر 293ميليارد ريال ومصارف شعبه بالغ بر 309ميليارد مي باشد

کرمعلی بادپا رئیس شعبه دهاقان شعبه دهاقان در تاريخ 23/05/73تاسيس شده ودر حال حاضر بعنوان شعبه درجه 3با 4نفر نيرو مشغول كار وارائه خدمات به مشتريان ميباشد منابع شعبه بالغ بر 365ميليارد كه نسبت به ابتدلي سال حدود 40ميليلرد رشد منابع داشته ومصارف شعبه 438ميليلرد ريال ميباشد

سید رضا بنی هاشمی رئیس شعبه امام رضا(ع)کاشان شعبه امام رضا کاشان درتاریخ 24/10/1388 افتتاح گردیده وحدود 10سال سابقه دارد .درجه شعبه 4 ودارای 4نفرپرسنل رسمی ویک نفر نیروی شرکتی می باشد .منابع شعبه درحال حاضرحدود 290میلیارد ریال وتسهیلات شعبه بالغ بر460میلیارد ریال ومطالبات شعبه حدود 2.9میلیارد ریال است  که NPL کل حدود 63/ 0 وNPLمبادله ای حدود 68/ 0 می باشد .

مهدی احمدی رئیس شعبه وزوان شعبه وزوان دراوايل دهه هفتاد راه اندازي شده است  ، درجه شعبه چهار با نيروي شركتي پنج نفرپرسنل دارد ، منابع شعبه درپايان مهر ماه 311ميليارد ريال و ميزان تسهيلات پرداختي در حدود 165 ميليارد ريال مي باشد.

مجید عزیزی رئیس شعبه داران شعبه داران در سال  1367 افتتاح شده و با درجه 4 و تعداد 5 نفر پرسنل رسمي و يك نفر نيروي شركتي به خدمت رساني مشغول مي باشد .منابع شعبه حدود 285ميليارد ريال و مصارف شعبه حدود605 ميليارد ريال و مطالبات مبادله اي شعبه حدود 3ميليارد ريال بوده و فاقد مطالبات در بخش مشاركت مي باشد .

 

2- فرآیند و دلایل قرار گرفتن شعبه دربین صد شعبه برتر کشور در ارزیابی عملکرد منهتی به پایان اسفند ماه97 را بیان کنید :

محمودرضا گیوی رئیس شعبه سمیرم  طبق آيه شريفه (ليس للانسان  الا ماسعي ) لطف خداوند و همدلي وتلاش مضاعف تك تك همكاران اعم از رسمي وشركتي همچنين مديريت وبرنامه ريزي منسجم ورصد اهداف تعيين شده  درجهت تحقق اهداف

کرمعلی بادپا رئیس شعبه دهاقان دستيابي و تحقق اهداف ابلاغي در زمينه جذب منابع –صدور ضمانتنامه –كاهش مطالبات وتخصيص منابع ميباشد

سید رضا بنی هاشمی رئیس شعبه امام رضا(ع)کاشان با تلاش وهمکاری وهمدلی همه همکاران از مسئول شعبه تا نیروی شرکتی خدمتگزاربا کار گروهی و تمرکز بر اهداف ابلاغی وتحقق شعار مشتری مداری وبا همت وپشتکار ولطف خدای مهربان توانستیم درارزیابی عملکرد 6ماهه اول سال 98در بین صدشعبه برتر کشورقرار بگیریم که انشا اله با همت وتلاش وپشتکارهمکاران این موفقیت درپایان سال نیز تداوم بیابد .اما به علت جابجائی مکان شعبه در6ماهه دوم ورقابت ناسالم بانکها وموسسات مالی درپرداخت سود بیشتر واوضاع اقتصادی ناپایدار جامعه قدری از اهداف ابلاغی عقب افتادیم که انشااله  با تلاش همکاران درروزهای باقیمانده تاپایان سال این عقب افتادگی جبران گردد .

مهدی احمدی رئیس شعبه وزوان انجام كليه فعاليتهاي شعبه هدفمند وبا برنامه قبلي بوده ، خوشبختانه شعبه ازنيروي هاي توانمند ، با انگيزه وپرتلاش بهره برده  وكليه امور درفضايي ازصميمت ،  آرامش ونشاط با رعايت اصل مشتري مداري انجام گرديده است .

سعي شده درتمام زمينه كاري ازجمله حساب جاري ، كارت خوان ، حساب قرض الحسنه و...كارنامه قابل قبولي ارائه شود.

مجید عزیزی رئیس شعبه داران دلايل مختلفي وجود دارد كه  منجر به موفقيت شعبه شده است كه از ان جمله پيگيري و پايش مستمر آمار هاي شعبه و هدفگذاري براي تك تك پرسنل و استفاده از تمامي ظرفيت همكاران درجهت رسيدن به اهداف كه البته در سايه لطف و عنايت خداوند متعال و  با تلاش و همدلي كليه كاركنان شعبه اين امر ميسر گرديده است و نتيجه آن افزايش منابع ارزان قيمت و همچنين كاهش چشم گير مطالبات به خصوص در بخش مشكوك الوصول كه با تلاش و پيگيري مستمر موفق به وصول كامل مطالبات مشكوك الوصول شديم.

 

3-مهمترین عامل موفقیت های کسب شده توسط شعبه را چه میدانید ؟

محمودرضا گیوی رئیس شعبه سمیرم همدلي –كارتيمي وحساس كردن تك تك همكاران  نسبت به اهداف تعيين شده 

کرمعلی بادپا رئیس شعبه دهاقان  باتوجه به قرارگرفتن شعبه در مركز شهر ومنطقه تجاري ودسترسي مشتريان به شعبه  وبازاريابي درون وبرون شعبه وانجام امور مشتريان در اسرع وقت باكمال احترام  از عوامل موفقيت شعبه ميباشد

سید رضا بنی هاشمی رئیس شعبه امام رضا(ع)کاشان مهمترین عامل را فقط  کار گروهی همه همکاران وهمدلی وهمت وپشتکارآنها وتمرکز براهداف ابلاغی ورسیدن به این اهداف می دانم .به اعتقاد من اگر بانک ما به دلیل دولتی بودن نمی تواند وارد دررقابت ناسالم پرداخت سود بالاترنسبت به بعضی موسسات مالی گردد کارکنان می توانند با مشتری مداری وبرخورد مناسب و روی خوش  وگوش دادن به حرف وخواسته مشتری و سرعت عمل ودقت بالا درانجام خدمات به مشتریان نه تنها این موضوع راجبران میکند بلکه چون درصد بیشتری ازمشتریان  تشنه احترام وتوجه ومحبت هستند تعداد بیشتری ازمشتریان را جذب و به بانک وفادار میکند

مهدی احمدی رئیس شعبه وزوان لطف خداي كريم ، داشتن هدف و برنامه تعريف شده ، انگيزه بالا  ، پرتلاش بودن ، همدلي ، همراهي و مسئوليت پذيري كليه كاركنان شعبه 

مجید عزیزی رئیس شعبه داران تمركز بر برنامه محوري و همدلي و،سخت كوشي و گارگروهي كليه همكاران و مهمتر از همه تكريم مشتريان از عوامل موفقيت شعبه به شمار مي ايد

4-استقبال از محصولات انحصاری بانک را چگونه ارزیابی میکنید و چه پیشنهادی برای رقابت در بازار رقابتی فعلی دارید؟

محمودرضا گیوی رئیس شعبه سمیرم باتوجه به رقابت شديد باسايررقبابالاخص بانك ها وموسسات خصوصي وهمچنين رسالت اصلي بانك مسكن مبني برخانه دار كردن اقشار متوسط جامعه  تقويت  حساب ممتاز بعنوان يك حساب استرات‍‍ژيك بايد در سرلوحه اهداف بانك درنظر گرفته شود

کرمعلی بادپا رئیس شعبه دهاقان باتوجه به رقابت ناسالم  سيستم بانكي بهترين گزينه حساب ممتاز وحساب صندوق يكم از مواردي ميباشد كه بانك مسكن  مي تواند بعنوان محصول قابل رقابت ارائه نمايد

سید رضا بنی هاشمی رئیس شعبه امام رضا(ع)کاشان استقبال ازمحصولات انحصاری بانک درحد انتظار نبوده اما تاحدودی بد نبوده است . حساب ممتاز بانک زمانی بسیار حساب خوب وعالی ومنحصر به فرد بود اما درحال حاضر با شرایط فعلی تخصیص اوراق وقیمت آن وبازدهی پایین وبرنامه ثبت نام سجام مناسب و قابل رقابت نیست وحتما بایستی دراین مورد وبه موقع تدبیری اندیشیده شود تا یا شرایط را بهترکند ویا جایگزینی برای حساب ممتاز پیدا کنیم .درمورد صندوق های سرمایه گذاری نیزدست همکاران باز نیست هم به جهت ثبت نام وافتتاح درشعبه وهم به جهت اینکه هرزمانی که مشتری مراجعه کرد وخواستیم اقدام کنیم ومحدود به زمان کوتاه وخاصی می باشد .

مهدی احمدی رئیس شعبه وزوان درحال حاضر با توجه به وضعيت نامطلوب مسكن ، ازحساب صندوق يكم استقبال خوبي انجام نمي شود.درخصوص صندوق ره آوردآبادبانك ، قالب مشتريان مسن تمايلي به صدور اين  واحدها ازطريق اينترنت ندارند، پيشنهاد مي شود امكان صدور صندوق آباد مثل سالهاي گذشته در شعب فراهم شود

مجید عزیزی رئیس شعبه داران درخصوص حساب ممتاز و بخصوص در بخش حسابهاي ممتاز كوتاه مدت ، باتوجه به كاهش بازدهي آن كه درنتيجه افت شديد قيمت اوراق حاصل شده است ، پيشنهاد مي گردد با ارائه تسهيلات جديد (همانند تسهيلات مرابحه منصوبات كه بعد از مدتي پرداخت آن متوقف گرديد) و افزايش تقاضا براي استفاده از تسهيلات از محل اوراق حق تقدم و در نتيجه افزايش قيمت آن و بالا رفتن بازدهي اين محصول ، جذابيت حسابهاي ممتاز را جهت سپرده گذاري مشتريان بالا برد .

درخصوص صندوق يكم با توجه به رشد بي سابقه قيمت مسكن و ثابت ماندن سقف تسهيلات قابل پرداخت برروي اين حساب ، استقبال كمي از اين حساب شده و به تبع آن اكثريت شعب با كاهش منابع در اين بخش مواجه مي باشند كه پيشنهاد مي گردد درخصوص افزايش تسهيلات قابل پرداخت تجديد نظر شود و همچنين محدوديت در خصوص تاريخ صدور پروانه نيز درصورت امكان بررسي و اصلاح گردد .

همچنين پيشنهاد مي گردد جهت برنامه ريزي بهتر در خصوص بازاريابي صندوق سرمايه گذاري آباد مسكن تاريخهاي معيني را در ماه جهت صدور واحدهاي سرمايه گذاري اعلام گردد تا از سردرگمي و نارضايتي مشتريان جلوگيري به عمل آيد.

 

5-اگر صحبت خاص و یا نگفته ای دارید بفرمایید؟

محمودرضا گیوی رئیس شعبه سمیرم ضمن تشكر از مديريت شعب استان  كه بارهنمودها وپشتيباني هاي متعدد ازشعبه  وهمچنين تلاش  وهمدلي تك تك همكاران  كه باعث رسيدن شعبه به اين جايگاه شده است اينده اي درخشان رابراي سازمان وتك تك همكاران ازخداوند منان مسا لت مي نمايم .

 

کرمعلی بادپا رئیس شعبه دهاقان باتشكر از تمامي همكاران دلسوز شعبه وهمكاري صميمانه  مدير محترم ودواير محترم مديريت كه با پشتيباني از شعبه  در تمامي زمينه ها منجر به موفقيت شعبه گرديدند

سید رضا بنی هاشمی رئیس شعبه امام رضا(ع)کاشان درپایان ضمن تشکر اززحمات کلیه مدیران اموربانک درستاد وهمه همکاران شعب درصف که با تلاش وکوشش شبانه روزی خود موجبات سربلندی وخوشنامی واعتلای نام بانک مسکن درکشور عزیزمان ایران گردیده اند سلامتی وتوفیق روز افزون برای تک تک عزیزان وخانواده های محترم ایشان را ازخداوند متعال ومنان خواستارم .

مهدی احمدی رئیس شعبه وزوان ازمسئولين محترم سازمان تقاضا دارم به شعب كمتر برخوردار توجه وعنايت بيشتري داشته باشند، دراين گونه  شعب بعضا"  همكاران پرتلاش وباانگيزه اي داريم كه علي رغم سعي فراوان به دليل عدم وجود پتانسيل لازم ،  نمي تواند با  ساير شعب با پتانسيل خوب  ( شعب واقع در شهرهاي با جمعيت بالا) رقابت كنند ، پيشنهادمي شود دربحث درجه بندي شعب امتياز شعب واقع  در اين گونه مناطق بيشتر ديده ولحاظ  شود تا امكان ارتقا درجه اين گونه شعبه ها مهيا شود.

مجید عزیزی رئیس شعبه داران درپايان از تك تك همكاران شعبه و همچنين مدير محترم شعب استان و رياست محترم حوزه غرب استان كه با راهنمايي هاي ارزنده خود چراغ راه ما بوده تشكر و قدرداني نموده و آرزوي موفقيت براي همه همكاران و در نهايت رشد و توسعه درهمه سطوح براي مجموعه بانك مسكن را از خداوند متعال خواهان و خواستارم.

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/11/29