تازه های اخبار تازه های اخبار

حضور رییس اداره کل آموزش » در مدیریت اصفهان

حضور رییس اداره کل آموزش » در مدیریت اصفهان

رییس اداره کل آموزش که به منظور تدریس دوره آموزشی پیشگیری از تخلفات اداری،ارتشای واختلاس به اصفهان سفر کرده بود، از مدیراستان،معاون اداری پشتیبانی،مسیول حوزه حراست و دست اندرکاران حوزه آموزش تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان ناصر رفیعی ضمن تقدیر و تشکر از مسیولان و دست اندرکاران حوزه آموزش مدیریت اصفهان، حوزه منابع انسانی بانک را دارای شرایط خاص دانست و گفت : نگاه مدیران ارشد بانک  به حوزه منابع انسانی یک نگاه خوب و ویژه است و بایستی از این فضای موجود بهره کافی را ببریم.

وی در ادامه توانمندسازی همکاران از راه آموزش و ارتقای سیستم آموزشی را اجتناب ناپذیر خواند و گفت : لازمه ی برگزاری یک دوره آموزشی مفید و خوب ، دقت در اجرای دوره ، کیفیت محتوا و انتخاب مدرس مناسب است.

رفیعی آموزش را بعنوان یک فرصت از سوی سازمان که در اختیار کارکنان گذاشته میشود تلقی کرد و گفت : اعتقاد مدیران به امر آموزش بعنوان ابزاری برای توسعه فردی و سازمانی است.

وی موفقیت سیستم آموزشی یک سازمان را در گرو انجام صحیح نیاز سنجی آموزشی دانست و تصریح کرد : چنانچه کارکنان در محیط و شرایطی کارکنند که به مبحث آموزش و پژوهش بها داده شود میتوانند اندیشه های خود را مطرح سازند و این موضوع ،به شکوفایی اندیشه‌های آنان می‌انجامد و در نتیجه سازمانی موفق وپویا خواهیم داشت.

رییس اداره کل آموزش در پایان با اشاره به عدم گزارش تخلف از استان از ابتدای سال جاری تا کنون ، اظهار داشت: آموزش یک وظیفه اساسی و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و لازم است تا مدیریتهای با اظهارنظر،پیشنهاد و انتقاد سازنده خود ما را در این مسیر کمک نمایند.

سپس نوروزی ضمن با اهمیت خواندن آموزش نیروی انسانی و نقش آن در افزایش بهره وری و کارایی اظهار داشت : بی‌شک آموزش یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان بشمار می‌رود و برنامه‌های کافی و مناسب آموزش کارکنان در یک سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند و تضمینی نسبی برای حل مشکلات باشد،بنابراین چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند بهتر می‌توانند در ارتقای سطح کارایی سازمان سهیم باشند.

وی در ادامه آموزش را یک وظیفه اساسی و یک فرآیند مداوم و همیشگی دانست و گفت : مدیریت شعب استان اصفهان نیز بمنظور اجرای برنامه های آموزشی و ارتقای سطح آگاهی و اطلاعات کارکنان تحت پوشش  با بهره گیری ازتجارب سالهای گذشته و برنامه ریزی های لازم همواره در راستای اهداف تعیینی خود گام برمیدارد.

نوروزی در پایان ضمن قدردانی از دست اندرکاران حوزه آموزش استان ، از حمایتهای اداره کل آموزش نیز تقدیر و تشکر کرد.

آخرین بروزرسانی 1398/6/4