تازه های اخبار تازه های اخبار

زحمات همکاران انتظامات قابل تقدیر است

معاون اجرایی مدیریت استان اصفهان ضمن قدردانی از فعالیتهای کارکنان انتظامات استان اصفهان، وظیفه ی آنها را خطیر و حساس دانست.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، سعید زارعی در مراسم ارتقای درجه تعدادی از کارکنان انتظامات این مدیریت، اظهار داشت، عملکرد و فعالیتهای کادر انتظامات نسبت به گذشته تغییرات محسوس و مطلوبی داشته است و این حاکی از انجام وظایف به نحو احسن و نظارت دقیق و مستمر مسیولین حوزه حراست به این بخش است.

وی در ادامه جایگاه حوزه حراست و کادر انتظامات اصفهان را مطلوب ارزیابی کرد و ضمن تقدیر و تشکر از مسیولین حوزه حراست وهمچنین کادرانتظامات افزود: زحمات همکاران انتظامات قابل تقدیر است و تلاش و کوشش این بخش نباید نادیده گرفته شود.

در پایان سعیدزارعی درحضور مسیول حوزه حراست و چند تن از پیشکسوتان پرسنل انتظامات، ضمن بازخوانی احکام ، درجه ی افسر نگهبانی و سرنگهبانی علیرضا قدرتی و جواد مهوری را بایشان  اعطاینمود و از ذبیح اله نصیری ، وحیدرسولی ، محمدجواد توکلی و حسین سیف آبادی بدلیل کسب مقام و رتبه در مسابقات ورزشی و قرآنی تقدیر کرد.

آخرین بروزرسانی 1398/1/27