تازه های اخبار تازه های اخبار

بی تفاوتی کارکنان ، مرگ خاموش سازمان

در نشستی که با حضور معاونین مدیریت،مسیول حوزه حراست، رؤسا ومعاونین دوایر و پرسنل ستاد مدیریت با هدف ایجاد فهم مشترک از موضوعات برگزار شد ، مدیر منطقه بر آگاهی و شناخت موقعیت ، هدفگذاری،تدوین برنامه کاری به پشتوانه خرد جمعی و کارتیمی و مشارکتی تاکید کرد و گفت : برنامه ریزی و تلاش تیمی باعث چالاکی و چابکی سازمان میگردد.

به گزارش روابط عمومی اصفهان حسن نوروزی در این نشست با اشاره به اهمیت دانش شغلی و مهارتی و تاکید بر تمرکز کارکنان بر راهبردهای اصلی بانک افزود : برای کسب موفقیت های روزافزون همواره بایستی به دنبال توسعه مهارتهای فردی خود باشیم.

مدیراصفهان در ادامه صحبتهای خود ، بی تفاوتی کارکنان را به مثابه ی مرگ خاموش سازمان تلقی کرد و گفت : بی توجهی مافوق به مسایل و اتفاقات سازمان ، عدم شایسته سالاری ، برخورد گزینشی با تخصص افراد

، عدم وجود نظارت ، عدم شناخت نیازهای کارکنان ، توجه به بعضی شغل هاوعدم توجه کافی به بعضی دیگر، وجود تبعیض ، وجود هرم تصمیم گیری ، بی توجهی به مسایل رفاهی کارکنان و عدم اطلاع کارکنان از نتایج عملکرد خود از جمله علل و عوامل بوجود آورنده بی تفاوتی در بین کارکنان سازمان است.

نوروزی اضافه ساخت : در چنین فضایی سطح کیفی سازمان،انگیزه کارکنان ، رضایتمندی ، نوآوری و مسیولیت پذیری بطور چشمگیری کاهش می یابد.

وی در ادامه به تشریح راهکارهای برخورد با بی تفاوتی پرداخت و گفت : آزادی عمل کارکنان در حیطه کاری خود ، اهمیت دادن به هر شغل ، ارزیابی عملکرد دو جانبه ( رؤسا از کارکنان و کارکنان از رؤسا) ، زیبایی محل کار و آراستگی ، افزایش دانش کارکنان  ، شایسته سالاری ، مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمان و موردنگری در کار موجب میگردد تا انگیزه ، کیفیت و کمیت عملکرد کارکنان افزایش یابد.

مدیراصفهان در پایان صحبتهای خود جهالت سازمانی را بعنوان ریشه اصلی بی تفاوتی دانست و گفت : سازمان یادگیرنده به دنبال کسب بهترین هاست و آموزش باید با هدف ارتقای بهره وری سازمان، مستمراً برای کلیه سطوح جریان داشته باشد

گفتنی است در پایان این مراسم احکام علیرضا آباد و سعید زارعی به ترتیب بعنوان معاونین جدید مالی فناوری و اجرایی مدیریت تقدیم شد.

آخرین بروزرسانی 1397/10/19