تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست مشترک رؤسای شعب حوزه غرب استان اصفهان

نشست مشترکی با حضور مسیول حوزه غرب ، معاون حوزه و روسای شعب تحت پوشش با هدف ارزیابی عملکرد و تبیین برنامه ها در فرصت باقیمانده تا پایان سال و بررسی راهکارهای موجود برای نیل به برنامه های استراتژیک بانک در محل حوزه غرب مدیریت اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در این نشست امیرعباس شیرانی نژاد مسیول حوزه  در ابتدا ضمن تاکید بر جذب منابع پایدار وارزان قیمت ،وصول مطالبات و اهتمام بر فعالیتهای کارمزدمحور ، انتظارات مدیریت در تحقق اهداف و برنامه های بانک را در فرصت باقیمانده تا پایان سال تشریح و سپس به بررسی عملکرد شعب تحت پوشش حوزه در مقطع پایان آبان ماه پرداخت.

وی با ارایه گزارش آمار عملکرد مقایسه ای شعب تحت پوشش اظهار داشت : در فصل پایانی سال لازم است تا همچون گذشته با اتکا به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود همه همکاران زیرمجموعه را برای دستیابی به اهداف همدل و همراه کنیم.

رییس حوزه غرب استان اصفهان سپس براستفاده بهینه از خدمات و محصولات متنوع و انحصاری بانک، برگزاری مدون و مستمر جلسات بازاریابی شعب در راستای بروزرسانی اطلاعات بانکی واقتصادی همکاران، بازاریابی برون شعبه ای و ارتباط با اصناف و مشاغل مرتبط با ساختمان تاکید کرد و گفت : همفکری و کار گروهی و تیمی اثر بخش در رسیدن به اهدف تعیینی از سوی شعب حوزه  بسیار مثمرثمر خواهد بود و کمک شایانی را جهت تجهیز منابع مینماید.

درپایان نیز تعدادی از روسای شعب حوزه  نسبت به بیان دیدگاه ها و نظرات  و پیشنهادات خود در جهت نیل سریع به اهداف پرداختند .

آخرین بروزرسانی 1397/10/6