تازه های اخبار تازه های اخبار

تغییر در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

جلسه تودیع ومعارفه هیات مدیره جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در دفتر مرکزی این شرکت برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در این جلسه طی حکمی حسن نوروزی مدیراستان به نمایندگی شرکت بازرگانی بعنوان عضو هیات مدیره جایگزین فریبرز نعیمی گردید.

گفتنی است کاظم پور دهکردی رییس هیات مدیره و سایر اعضای هیات مدیره در این جلسه با اهدای هدایایی از زحمات نعیمی در مدت تصدی هیات مدیره تقدیر بعمل آوردند .

آخرین بروزرسانی 1397/9/14