تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب اصفهان; نمایندگان دفاتر، عامل نظارتی بانک

طی برگزاری جلسه ای با حضور مدیر استان،معاون اجرایی مدیریت،مسیول حوزه حراست، رییس و معاون دایره حقوقی و نمایندگان دفاتر اسناد رسمی ، مشکلات و موانع احتمالی بررسی و راهکارهای تسریع خدمات ارایه شد.

به گزارش روابط عمومی اصفهان در این جلسه فریبرز نعیمی مدیر استان ضمن تاکید بر تقسیم عادلانه اسناد و پرونده ها در بین دفاتر گفت : هماهنگی بیشتر بین نمایندگان دفاتر با همکاران ستاد به ویژه دایره حقوقی موجب تسریع،تسهیل و افزایش بهره وری کار میشود.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان دفاتر عامل نظارتی بانک محسوب میشوند و باید مدافع منافع بانک و مشتری باشند افزود : تشکیل جلسه با مسیولین کانون سردفتران جهت بررسی مشکلات و دقت و حساسیت در نحوه تنظیم قراردادها موجب میگردد تا تقاضاهای مشتریان و مردم در کمترین زمان ممکن انجام گردد.

مدیراصفهان تصریح کرد : شما به عنوان چشم بینای بانک هستید و بایستی با درنظرگرفتن منافع بانک و مشتری ضمن کنترل قراردادهای ثبتی،ناظر به انجام درست و صحیح و قانونی امور باشیم.

گفتنی است در پایان این جلسه  نمایندگان دفاتر به بیان موانع و مشکلات موجود پرداخته و پیشنهادات و نظرات خود را در این خصوص ارایه کردند و مقرر شد تا شرح وظایف و نحوه انجام کار سریع نمایندگنان در اسرع وقت به ایشان ابلاغ گردد.

آخرین بروزرسانی 1397/5/3