تازه های اخبار تازه های اخبار

باهدف انتقال اهداف برگزارشد; نشست مشترک رؤسای شعب حوزه ناظر غرب استان اصفهان

با حضور مسیول حوزه ناظر غرب ، معاون حوزه ، روسای شعب تحت نظارت نشستی با هدف انتقال اهداف و برنامه های بانک در سال جدید در بخشهای جذب منابع ، وصول مطالبات ، صدور ضمانتنامه و بازاریابی و بررسی راهکارهای موجود برای نیل به برنامه های استراتژیک بانک در محل حوزه ناظرغرب استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در این نشست امیرعباس شیرانی نژاد مسیول حوزه ناظر در ابتدا ضمن تاکید بر جذب منابع پایدار وارزان قیمت ،وصول مطالبات و تسریع در امر فروش اقساطی مسکن مهر ، انتظارات مدیریت در تحقق اهداف بانک را تشریح و سپس به بررسی عملکرد شعب تحت پوشش حوزه ناظر غرب در سال گذشته پرداخت.

وی با ارایه گزارش آمار عملکرد مقایسه ای شعب تحت پوشش اظهار داشت : در سال جدید لازم است تا همچون گذشته با اتکا به همت دسته جمعی همه همکاران زیرمجموعه را برای دستیابی به اهداف همدل و همراه کنیم.

رییس حوزه ناظرغرب استان اصفهان سپس براستفاده بهینه از خدمات و محصولات جدید بانک، برگزاری مدون و مستمر جلسات بازاریابی شعب در راستای بروزرسانی اطلاعات بانکی واقتصادی همکاران، بازاریابی برون شعبه ای و ارتباط با اصناف و مشاغل مرتبط با ساختمان تاکید کرد و گفت : همفکری و کار گروهی و تیمی اثر بخش در رسیدن به اهدف تعیینی از سوی شعب حوزه  بسیار مثمرثمر خواهد بود و کمک شایانی را جهت تجهیز منابع مینماید.

درپایان نیز تعدادی از روسای شعب حوزه  نسبت به بیان دیدگاه ها و نظرات  و پیشنهادات خود در جهت نیل سریع به اهداف پرداختند .

آخرین بروزرسانی 1397/5/3