تازه های اخبار تازه های اخبار

بازاریابی شرکت اتوبوس رانی استان

بمنظور ایجاد روابط ، جذب منابع و گسترش همکاریها به همت شعبه میدان جمهوری، نشستی با حضور معاون اداری پشتیبانی مدیریت،رییس شعبه ورییس دایره خدمات بانکی شعبه میدان جمهوری و کارشناس روابط عمومی مدیریت و مدیران شرکت اتوبوس رانی استان اصفهان در محل ساختمان اتوبوس رانی برگزار گردید.

در این نشست ابتدا رضوانی معاون اداری پشتیبانی مدیریت ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست اظهار داشت: بانک مسکن تا کنون در اکثر بخشهای ارایه خدمات بانکی از قبیل ارزی وریالی با مشتریان بزرگی همچون شرکتهای دولتی وخصوصی،کارخانجات،نهادها و موسسات همکاری نموده است و تا کنون با بهره گیری از نیروی متعهد  و متخصص موفق گردیده تا رضایت خاطر این مشتریان را برآورده سازد.

وی  در ادامه ضمن بیان سابقه فعالیت بانک مسکن تصریح کرد : انواع خدمات و محصولات بانک در حال حاضر جذاب بوده و نظرات وسلایق اکثر اقشار جامعه در سطوح مختلف دارایی و مالی را پوشش میدهد.

رضوانی افزود : بانک مسکن یکی از بانکهای تخصصی معتبر وخوش نام است که بواسطه پرداخت انواع تسهیلات در بخش مسکن توانسته است تعداد زیادی از خانوارهای ضعیف را خانه دار نماید و به همین منظور اکثر فعالیتهای آن مورد تایید علما و مراجع میباشد.

معاون اداری پشتیبانی اصفهان در ادامه به تشریح مزایای انواع خدمات بانک بویژه حسابها و سپرده های جدید بانک پرداخت وگفت : با توجه به اینکه شرکت اتوبوس رانی استان اصفهان دارای 2هزار و 300 نفر پرسنل در قشرهای متوسط هستند، میتوانیم طرح ها و خدمات منطبق با نیاز این پرسنل را در تمامی شعب استان ارایه دهیم ودرمقابل انتظار میرود تا این شرکت اکثر حسابها و مراودات بانکی ومالی خود و شرکتهای تابعه را به بانک مسکن انتقال دهد.

گفتنی است مقرر شد حسابهای بانکی و مراودات مالی این شرکت بزرگ در شعبه مرکزی اصفهان فعال تر از گذشته و حساب جوانان و ممتاز نیز در شعبه میدان جمهوری منتقل شود
آخرین بروزرسانی 1397/5/2