تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری جلسات با شعب ناموفق

نشست کارگروه ارزیابی عملکرد مدیریت اصفهان در قالب شش گروه به منظور بررسی عملکرد نه ماهه وضعیت شعب ناموفق استان و ارایه راهکارهای جدید جذب منابع با حضور مدیر،معاونین، مسیولین حوزه، روسای دوایر ، رییس،معاون و پرسنل شعبه مربوطه و کارشناسان طی سه روز و در قالب 32 نشست برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان فریبرز نعیمی مدیر استان در این جلسات ضمن ارزیابی عملکرد شعب در بخش های مختلف و ابراز نارضایتی از عملکرد شعب ناموفق تاکید داشت: همه همکاران از رییس شعبه تا نیروی شرکتی در قبال کارنامه شعبه مسیولند و باید پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت اتفاقی نیست افزود : همه پرسنل می بایست با ایجاد کارگروه در شعبه، آسیب شناسی، بازاریابی فرامنطقه ای، بهره برداری از مشتریان تسهیلاتی، تسلط بر بخشنامه های جاری بانک و استفاده بهینه از ابزارهای رقابتی و انحصاری به ویژه صندوق ممتاز ، صندوق مسکن یکم و طرح رها، راه دستیابی به اهداف را در ایام باقیمانده تا پایان سال جاری هموار کنند.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی شعب در جهت تحقق اهداف و خروج از روزمرگی گفت : جذب منابع خرد و پایدار، وصول مطالبات، اعطای تسهیلات با تاکید بر بهداشت اعتباری از اولویتهای بانک محسوب میشوند که انتظار میرود مسیولین محترم شعب با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت و انتقال دقیق حساسیت موضوع به بدنه و کارکنان بانک ، از فرصت باقیمانده بهره کافی را ببرند.

گفتنی است در پایان این نشست معاونین مدیریت و روسای دوایر مدیریت ضمن گزارش عملکرد شعبه به ارایه پیشنهاد و نظرات خود ، حول محور راهکارهای جذب منابع و تحقق اهداف پرداخته و رییس شعبه نیز عملکرد پنج ماهه شعبه را تشریح کرد.

آخرین بروزرسانی 1397/5/2