تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری کلاسهای آموزشی پدافندغیرعامل در مدیریت اصفهان

با توجه به اهمیت ایمنی وامنیت حوزه اطلاعات و خدمات پولی و مالی ، کلاسهای آموزشی پدافند غیرعامل در مدیریت اصفهان برگزار شد.
با توجه به اهمیت ایمنی وامنیت حوزه اطلاعات و خدمات پولی و مالی ، کلاسهای آموزشی پدافند غیرعامل در مدیریت اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان این دوره از کلاسهای آموزشی برای بیش از 100نفر از کارکنان صف وستاد این مدیریت به مدت 8ساعت آموزشی باهدف آشنایی کارکنان و تقویت تجهیزات ایمنی بانک برای افزایش زمینه های دفاعی در هنگام بروز حوادث تشکیل گردیده است.

محمد حیدری مدرس این دوره از کلاسهای آموزشی پدافند غیرعامل دراین خصوص گفت: موضوع پدافند غیر عامل در جهان از قدمتی به اندازه تاریخ زندگی انسان برخورداراست ودر طول تاریخ همیشه جزی مهمی از زندگی بشر بوده است زیرااقدامات دفاعی انسان سبب دفع یا کاهش میزان اثر تجاوز مهاجمان میشود.

وی با اشاره به اهمیت وحساسیت دفاع غیرعامل افزود: دفاع غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات ،اقدامات و طرح هایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت خود اتکا صورت گیرد وچنین اقداماتی از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد. در حقیقت طرح های پدافند غیرعامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهیه و اجرا می گردند.

گفتنی است آموزش تمامی کارکنان تحت پوشش مدیریت اصفهان دردستور کار واحد آموزش و حراست این مدیریت قراردارد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/22