تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب اصفهان گزارش داد

تحقق اهداف آموزشی مدیریت اصفهان در شش ماهه نخست سال وکسب رتبه برتر

مدیر منطقه اصفهان از تحقق اهداف آموزشی این مدیریت در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.
مدیر منطقه اصفهان از تحقق اهداف آموزشی این مدیریت در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان کریمی ضمن با اهمیت خواندن آموزش نیروی انسانی و نقش آن در افزایش بهره وری و کارایی اظهار داشت : بی‌شک آموزش یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان بشمار می‌رود و برنامه‌های کافی و مناسب آموزش کارکنان در یک سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند و تضمینی نسبی برای حل مشکلات باشد،بنابراین چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند بهتر می‌توانند در ارتقای سطح کارایی سازمان سهیم باشند.

کریمی در ادامه آموزش را یک وظیفه اساسی و یک فرآیند مداوم و همیشگی دانست و گفت : مدیریت شعب استان اصفهان نیز بمنظور اجرای برنامه های آموزشی و ارتقای سطح آگاهی و اطلاعات کارکنان تحت پوشش با برنامه ریزی های لازم در ابتدای سال و با برگزاری 48 دوره آموزشی طی 794 ساعت آموزش و 25225 نفر ساعت آموزش در بخش های مختلف و با موضوعات گوناگون توانست 1889 نفر فراگیر را مورد آموزش و یا بازآموزی قرار دهد.

کریمی اضافه ساخت : سرانه آموزشی مصوب و تعیینی شش ماهه اول سال جاری برای مدیریت اصفهان 13/29 بود که با تلاش مضاعف و انجام برنامه ریزی های لازم موفق شدیم در نیمه اول سال ساعات سرانه آموزشی را به 08/39 افزایش دهیم.

مهدی کریمی در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان مرتبط با واحد آموزش، موفقیت سیستم آموزشی یک سازمان را در گرو انجام صحیح نیاز سنجی آموزشی دانست و تصریح کرد : چنانچه کارکنان در محیط و شرایطی کارکنند که به مبحث آموزش و پژوهش بها داده شود میتوانند اندیشه های خود را مطرح سازند و این موضوع ،به شکوفایی اندیشه‌های آنان می‌انجامد و در نتیجه سازمانی موفق وپویا خواهیم داشت.

آخرین بروزرسانی 1394/4/22