تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیرشعب اصفهان خبر داد

500 میلیارد ریال گردش مالی حاصل از تراکنش دستگاههای پایانه فروشگاهی

مدیر شعب استان اصفهان از گردش مالی 500 میلیارد ریال حاصل از498 هزار تراکنش دستگاههای پایانه فروشگاهی طی شهریور ماه در مدیریت اصفهان خبرداد.
مدیر شعب استان اصفهان از گردش مالی 500 میلیارد ریال حاصل از498 هزار تراکنش دستگاههای پایانه فروشگاهی طی شهریور ماه در مدیریت اصفهان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان مهدی کریمی نقش دستگاههای pos فروشگاهی را در جذب منابع خرد وپایدار بسیار با اهمیت خواند و گفت : پایانه های فروشگاهی کانال ورود منابع به بانک هستند و ضروری است تا شعب با توجه به پتانسیل وظرفیتهای اقتصادی هرمنطقه نسبت به بازاریابی هدفمند و صحیح وکاربردی  پذیرندگان اقدام نمایند.

کریمی به اهمیت توجه و گسترش وارتقای بخش خدمات نوین و ضرورت گسترش و بهبود کیفیت دستگاههای پایانه فروشگاهی اشاره کرد و افزود : توجه به کیفیت پایانه های فروشگاهی از قبیل سرعت بالای ارتباط،تسویه سریع،پشتیبانی و پاسخگویی میتواند به ارتقای جایگاه بانکداری مجازی و الکترونیک بانک کمک شایانی نماید.

وی در ادامه به ضرورت انتخاب دقیق و صحیح مشتریان جهت اعطای دستگاههای پایانه فروشگاهی اشاره کرد وگفت : اگر بازاریابی دستگاههای pos شعب طبق اصول،هدفمند وکاربردی انجام گیرد و بعد از آن نیز نظارت وکنترل مستمر بر پذیرندگان صورت پذیرد، منابع مطلوبی از طریق این درگاه نصیب بانک خواهد گردید.

مدیرشعب اصفهان پایانه های فروشگاهی را دارای مزایای بسیاری دانست و گفت : پایانه های فروشگاهی علاوه بر مزیت جذب منابع ماندگار برای بانک درارای مزایای دیگری از قبیل مراجعه حضوری کمتر مشتریان به بانکها، استهلاک کمتر دستگاههای خودپرداز،کاهش فرسودگی اسکناسها،کاهش دغدغه های حمل پول، کاهش حجم مبادلات ایران چک واسناد اتاق پایاپای، ارتقای سطح آگاهی مشتریان وعموم مردم ، ارتقای سطح بهداشت عمومی بعلت تماس کمتر با مسکوکات واسکناس و ... میشود .

کریمی درپایان از اقدام پرداخت جوایز به استفاده کنندگان خدمات بانکداری الکترونیک از سوی اداره خدمات نوین بعنوان یکی از ابزارهای ترغیبی مناسب نام برد و اظهار داشت : با توجه به بازار رقابتی امروز و ترویج وگسترش استفاده از خدمات الکترونیک ومجازی در بین مردم ،اگر تقدیرهای اینچنین بصورت گسترده تر بهمراه تبلیغات وسیع و اطلاع رسانی همه جانبه صورت پذیرد قطعاً موفقیتهای بیشتری در ارایه خدمات نوین وبانکداری الکترونیک ومجازی کسب خواهیم نمود.
آخرین بروزرسانی 1394/4/22