تقدیر از برندگان طرح مهرگان

تقدیر از برندگان طرح مهرگان

در پی اجرای طرح جایزه خوش حسابی زودپرداخت مهرگان از سوی اداره کل اعتبارات وسرمایه گذاری با هدف تسریع در بازگشت مصارف پرداختی به چرخه منابع بانک ، 7 فقره جایزه زودپرداخت شامل 4 فقره کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و 3 فقره کمک هزینه سفربه مشهدمقدس به مدیریت اصفهان تعلق یافت.

در پی اجرای طرح جایزه خوش حسابی زودپرداخت مهرگان از سوی اداره کل اعتبارات وسرمایه گذاری با هدف تسریع در بازگشت مصارف پرداختی به چرخه منابع بانک ، 7 فقره جایزه زودپرداخت شامل 4 فقره کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و 3 فقره کمک هزینه سفربه مشهدمقدس به مدیریت اصفهان تعلق یافت.

آخرین بروزرسانی 1397/5/4