عیادت معاون اداری پشتیبانی اصفهان از همکارشعبه حکیم نظامی

عیادت معاون اداری پشتیبانی اصفهان از همکارشعبه حکیم نظامی

مسعود رضوانی معاون اداری پشتیبانی اصفهان به همراه مسیول حوزه حراست ، رییس دایره امور منابع انسانی و کارشناس روابط عمومی با حضور در منزل حبیب اله کمالی همکار شاغل در شعبه حکیم نظامی ،ضمن بررسی وضعیتشان، از وی عیادت نمود.


کمالی نیز که بدلیل مشکلات کلیوی و عمل جراحی در استراحت به سر میبرد ، از حضور همکاران ابراز خرسندی و از این اقدام تشکر وقدردانی کرد.

آخرین بروزرسانی 1398/2/19