تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور نقاب دوست معاون اداره بازرسی بانک مسکن

از نفرات برترآزمون اطلاعات شغلی مدیریت استان تقدیربعمل آمد

در اجرای موافقت هیات مدیره بانک در خصوص تشویق نفرات برگزیده آزمون طرح سنجش اطلاعات شغلی کارکنان سال92، با اهدای جوایزی از نفرات برتر مدیریت استان تقدیر شد.

در اجرای موافقت هیات مدیره بانک در خصوص تشویق نفرات برگزیده آزمون طرح سنجش اطلاعات شغلی کارکنان سال92، با  اهدای جوایزی از نفرات برتر مدیریت استان تقدیر شد.

همزمان با برگزاری آزمون اطلاعات شغلی سال 93و درمراسمی با حضور نقاب دوست - معاون اداره بازرسی بانک مسکن ،بهروز سلیمانی - مدیر شعب استان - وتمامی کارکنان مدیریت استان از نفرات برتر آزمون اطلاعات شغلی در سال 92 تقدیر بعمل آمد.

سلیمانی - مدیر شعب استان - در این مراسم هدف از تقدیر از نفرات برترو همزمان با برگزاری آزمون اطلاعات شغلی را نشان دادن اهمیت آموزش و افزایش دانش شغلی برای بانک مسکن دانست.

وی برگزاری این گونه مراسمات را باعث کیفیت سطح برگزاری آزمونها و ایجاد رقابت و توانمند سازی در بین همکاران ذکر کرد .
لازم به ذکر است در این مراسم از خانم سمیه عیسی پور- معاون شعبه انقلاب -و حسین قنبری -همکار شعبه کشوری با اهدای کارت هدیه 5میلیون ریالی وتشویق کتبی تقدیر و از سایر همکاران نیز تقدیر بعمل آمد

آخرین بروزرسانی 1394/4/23