حساب پس انداز مسکن جوانان حساب پس انداز مسکن جوانان

شرايط حساب   

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد .

 مدت انتظار : بین ۵ تا ۱۵ سال
نرخ سود تسهیلات: 9 درصد
مدت بازپرداخت: حداکثر ۲۰ سال
روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی 

 
شرايط استفاده از مزايا وتسهيلات حساب پس انداز جوانان

هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.
 متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه ( به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره ) آغاز نمایند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
برای افرادی که در سال 1399 افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

650.000

715.000

786.500

865.150

951.665
 

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم

سال دهم

1.046.832

1.151.515

1.266.666

1.393.333

1.532.666

 

سال یازدهم

سال دوازدهم

سال سیزدهم

سال چهاردهم

سال پانزدهم

1.685.933

1.854.526

2.039.978

2.243.976

2.468.374

   

• حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حساب های افتتاحی طی سال 1399 به ترتیب :
 
در پایان سال پانزدهم بالغ بر 4.000میلیون ریال،3.300 میلیون ریال ،2.900 میلیون ریال 
 
در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 2.290 میلیون ریال،1.680میلیون ریال،1.190 میلیون ریال 
 
در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 2.100میلیون ریال،1.500میلیون ریال،1.000میلیون ریال تعیین شده است.
 
• برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .
•پیکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.
• متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هر سال سپرده گذاری بر عدد ۱۲ ( ماه ) محاسبه می گردد.
•تسهیلات متعلقه در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعبه مراجعه فرمائید.)
• در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. 
•شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم ، شیراز وکرمانشاه
 
توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.
 
 برای افتتاح کنندگان حساب در سال  99، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم عبارتند از :
 
9/38 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران 
 
6/70 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ
 
4/46 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها
 
* * * به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات در تهران که معادل2.100میلیون ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب9/38 برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی
 
6.100.000 ریال است (6.100.000=9/38×650.000)
 
 حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی براساس مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمقطع استفاده از تسهیلات تعیین خواهد گردید.
 پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای احداث ،تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.
 تسهیلات اعطایی حداکثربه میزان ۸۰% ارزش واحدمسکونی که توسط ارزیاب بانک تعیین خواهد گردید قابل پرداخت خواهد بود.
 درصورت عدم استفاده ازامتیازحساب پس اندازمسکن جوانان , درهنگام فسخ حساب نرخ سودی براساس نرخ سود سپرده های کوتاه مدت به آن پرداخت می شود.
 نرخ سود تسهیلات اعطایی با توجه به مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان استفاده از تسهیلات تعیین خواهدشد.
 این حساب قابل تبدیل به  حساب صندوق پس انداز مسکن عادی می باشد ولی تبدیل سایر حساب های صندوق پس انداز مسکن به حساب پس انداز مسکن جوانان امکان پذیر نمی باشد.
 انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر ،مادر ،فرزند ، همسر ، خواهر ، برادر ، نوه ، مادربزرگ و پدربزرگ ) بلامانع است
 شرايط ويژه بانک مسکن براي افتتاح انواع حسابها به نام مادر به نفع فرزند صغير وي:
  • • بانک مسکن انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت را به نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می نماید. 
    • در هنگام افتتاح حسابهای مذکور مادر قادر می باشد که حق هرگونه برداشت از حساب افتتاحی را داشته باشد یا حق مذکور را از خود سلب نماید. 
    • در صورت فوت مادر ،وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ماترک مادر منظور نخواهد شد و کلا" به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت. 
    • در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن مورد نظر ، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت. 
    • افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان به نام فرزند صغیر توسط مادر و با داشتن حق برداشت وی، امکان پذیر است. 
شرايط ملک
  • سقف تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان به واحد هایی تعلق می گیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بیش از25سال سپری نشده باشد . چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیش از 25 سال و حداکثر تا 30 سال سپری شده باشد، سقف تسهيلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسكن جوانان در شهر تهران، مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و ساير مناطق در تسهيلات انفرادي  به ترتيب 450، 400 و 350 ميليون ريال و در تسهيلات زوجين به ترتيب 800، 700 و 500 ميليون ريال و دقيقاً مطابق سقف تسهيلات از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن در اين املاك تعيين مي‌گردد .
تاریخ ویرایش1399/7/7- 10:36

پوستر پوستر

اینفوگرافیک اینفوگرافیک

فرم ها فرم ها

افتتاح سپرده پس انداز مسکن جوانان

اسناد
نام  
تصوير کوچک دریافت فایل (630k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)
تصوير کوچک دریافت فایل (409k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)