اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات (IT AUDIT) مطابق با COBIT 5

فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات (IT AUDIT) مطابق با COBIT 5
بانک مسکن در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات (IT Audit) مطابق با cobit 5 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت اسناد فراخوان تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1394/12/04 می باشد.
4- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر
آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن :26205738
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
ساعت : 12:34:00
تاريخ : 1394/12/03