اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان مقاله بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی

فراخوان مقاله بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی

بسمه تعالی

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

فراخوان مقاله

بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی

 

به یاری و با استعانت ذات لایزال ایزد متعال ، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران خوشوقت است که با همکاری و همیاری نظام بانکی کشور و طبق روال سالهای گذشته ، بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی را در روزهای شنبه و یکشنبه 6 و 7 شهریور 1389 تحت عنوان :چشم انداز نظام بانکداری بدون ربا، فرصت ها و چالش ها" برگزار نماید.

 

از اعضای محترم هیات های علمی حوزه و دانشگاه ، صاحبنظران ، اندیشمندان و کارشناسان بانکی دعوت می نماید، در صورت تمایل ، چکیده مقاله خود را حداکثر تا اول خرداد ماه 1389 و اصل آن را حداکثر تا اول تیر ماه 1389 به دبیرخانه همایش واقع در تهران ، خیابان پاسداران ، پلاک 195 یا صندوق پستی  4814/19395  ارسال دارند.

 

شرایط پذیرش مقالات

 

1-       جنبه علمی – پژوهشی داشته باشد.

2-       حاصل مطالعات ، تجربه ها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.

3-    قبلا در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجلات یا مجامع علمی ارسال نشده باشد.

4-       از 20 صفحه تایپ شده در قطع A4 و 22 سطر در صفحه تجاوز نکند.

5-       با برنامه Word 2007 و قلم نازنین شماره 14 تایپ شود و همراه با لوح فشرده ارسال گردد.

6-       در مقالاتی که از روشهای کمی و میدانی استفاده شده لازم است داده ها، پرسشنامه و یا خروجی کامپیوتری به ضمیمه مقاله ارسال شود.

7-       فهرست منابع و ماخذ با رعایت ضوابط فهرست نویسی تدوین گردد.

8-       چکیده مقالات از یک صفحه A4 (حداکثر 22 سطر) تجاوز نکند و واژگان کلیدی را شامل گردد.

9-       مسیولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

10-هر مقاله حداقل توسط دو تن از داوران که توسط کمیته علمی همایش مشخص می شوند ، مورد ارزیابی قرار می گیرد و پذیرش نهایی منوط به موافقت قطعی این کمیته خواهد بود.

 

به نویسندگان مقالات پذیرفته شده ، به تشخیص کمیته علمی همایش، پاداش ارزنده ای تقدیم خواهد شد.

فهرستی از عناوین منتخب که در ارتباط با محور اصلی همایش تدوین گردیده است ، در زیر درج

می گردد.

 

1-       مدیریت دارایی ها و بدهی های نظام بانکی و راهکارهای بهبود آن

1-1-             بررسی و عوامل ایجاد مطالبات معوق و ارایه راهکار برای کاهش آن

1-2-             ابزارهای نوین تامین منابع مالی برای بانکهای کشور

1-3-             مدیریت اقلام داخل و خارج از ترازنامه

2-        آسیب شناسی عملیات نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی در مقایسه با سایر کشورها

2-1-             مقایسه تطبیقی ابزارهای مالی اسلامی و کاربرد آن در ایران و چند کشور منتخب

2-2-             مقایسه تطبیقی ساختار قانونی و نظامات حقوقی و نظارتی بانکداری بدون ربا در ایران و چند کشور منتخب

2-3-             چگونگی ارزیابی و کنترل انواع ریسک ها و بانک های کشور در مقایسه با چند کشور منتخب

 

3-        سیاست گذاری نرخ سود بانکی در چارچوب بانکداری بدون ربا

3-1-             ساز و کار تعیین نرخ سود بانکی و بررسی امکان شناورسازی آن

3-2-             بررسی رابطه نرخ سود بانکی و مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربا

3-3-             بررسی نرخ سود بانکی و آثار آن بر اجرای عقود مختلف در نظام بانکداری بدون ربا

3-4-             آثار سیاست گذاری نرخ سود بانکی بر عملکرد بانک های کشور

 

4-        چالش های پیش روی بانک های غیره دولتی و راه های برون رفت از آن

4-1-             اثر یکسان سازی نرخ سود بر عملکرد بانک های غیر دولتی

4-2-             بررسی میزان رقابت پذیری در بانک های غیر دولتی

4-3-             زیر ساخت های لازم برای راه اندازی بیمه سپرده ها در بانک های غیر دولتی

 

 

سایر موضوعات :

-          نقش بانک ها در تحقق اهداف اصلاح قیمت حامل های انرژی و چالش های پیش رو

-          نقدینگی ، وفور یا کمیابی

-          نقش بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در بهره وری نظام پولی و اعتباری

-          زیر ساخت های لازم برای پیاده سازی بانکداری مجازی

 

نحوه ارسال مقاله

 

خواهشمند است چکیده و اصل مقاله خود را با رعایت موارد فوق و با در نظر گرفتن حداکثر مهلت های تعیین شده ، همراه نامه ای با ذکر نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات ، مرتبه علمی یا عنوان شغلی ، محل اشتغال ، نشانی پستی و پست الکترونیکی ، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه و در صورت امکان دورنگار ، به عنوان دبیرخانه همایش به آدرس مذکور در فوق ارسال فرمایید.

ساعت : 09:59:00
تاريخ : 1348/10/11