اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

«سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش» با حضور کلیه وزارتخانه ها ، دانشگاهها ، پژوهشکده ها ، مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی و خصوصی ، طی روزهای 19 و 20 بهمن ماه 1389 در مرکز همایش های بین المللی رازی، تهران برگزار می گردد.

با توجه به نقش و جایگاه موضوعات مطروحه در این کنفرانس و در راستای گردآوری و استفاده از دانش تجربیات مدیران، پژوهشگران و کارشناسان کشور در حول محورهای تعیین شده، دبیرخانه دایمی کنفرانس آمادگی دارد تا نتایج تحقیقات و مطالعات شرکت ها و سازمانها را در قالب مقاله، موردکاوی و ارایه تجارب از طریق بخش ارسال مقاله وب سایت کنفرانس به آدرس اینترنتی www.kmiran.com دریافت نماید.

ساعت : 09:54:00
تاريخ : 1389/07/15