اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

کنگره ملی اقتصاددانان

کنگره ملی اقتصاددانان
مقدمه:
متناسب با روند رشد و توسعه دانش، پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روز به روز نمایان تر می شود به نحوی که امروزه، منشا تمام تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنیا دانش بشری است. در میان رشته های مختلف علمی، علوم انسانی به لحاظ پیچیدگی های خاص خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حوزه علوم انسانی، علم اقتصاد یکی از پیچیده ترین، وسیع ترین و مهمترین علومی است که امروزه در تمام برنامه های توسعه ای کشورها نقش محوری دارد.این اهمیت تا حدی است که می توان گفت درونی نمودن عقلانیت اقتصادی در برنامه های تحول ساز اقتصاد کشورها، یک کار بسیار سخت است. چرا که به لحاظ ویژگی های ذاتی علم اقتصاد، که هر متغیر آن به چندین متغیر کمی و کیفی دیگر مرتبط بوده و ضمن تاثیر گذاری از آنها، تاثیر پذیر نیز ممکن است باشد، قلمرو زمانی، مکانی و محیطی آن، در واقع پهنه جهانی است. به عبارت دیگر، قلمرو فعالیت یک اقتصاددان بسیار فراتر از آزمایشگاه ها در ابعاد محدود و کمی است.

اهمیت ضرورت:
در این راستا شایان ذکر است که از رشته های علمی که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است و شاید ارزش خود را بازیافته است و عالمین آن را مورد تحسین قرار داده است، علم اقتصاد می باشد. چنانکه پس از بروز بحران مالی اخیر، پس از گذشت هشت دهه از بحران دهه 1930، مجددا جامعه بشری را متوجه اهمیت خود ساخت و ثابت کرد که بدون توجه به اهمیت نقش اقتصاددانان در تعیین چالشهای پیش روی جوامع، نمی توان جامعه بشری را به حال خود رها کرد تا به سرکردگی دست نامریی، به حیات خود ادامه دهد.
برگزاری کنگره های اقتصادی بین المللی، مانند همایش جهانی اقتصاد ( World Economic forum)، نشانه ای از درک اهمیت این علم در رفع مشکلات در سطح جهانی است، درخواست جهانی در رفع اثرات منفی این بحران، بخصوص در جامعه سرمایه داری و خروج از رکورد بین المللی بوده است. تبلور دانش اقتصاد و عقلانیت اقتصادی در برنامه های توسعه و تحول اقتصادی یک کشور، مرهون قلم های توانای اقتصاددانان آن کشور است.
کشور ما، در روند تحولات غرور آفرین خود و در بستر نورانی ارزش های انقلاب اسلامی، با انباشت دانش اقتصادی از ذخایر علمی این رشته مهم بهره مند بوده است. از سوی دیگر، سالهای مدیدی است که شاهد برگزاری کنگره های مختلف جهت معرفی متخصصین و عالمین امر در رشته های مختلف علمی و ارایه آخرین دستاوردهای علمی / دانشگاهی در شکستن مرزهای دانش آن علم و همچنین تجلیل از دست اندرکاران آن رشته در پیشبرد وظایف محوله و ایفای نقش موثر دراعتلای کیفیت جامعه بشری، بخصوص جامعه متعلق به خود، هستیم.
کشور عزیزمان، ایران اسلامی نیز در سالهای اخیر شاهد تحولات عظیمی در راستای پیاده سازی بزرگترین طرح تحول اقتصادی می باشد، 
طرحی کاملا کارشناسی شده و در عین حال جسورانه، که با بکارگیری کارشناسان برجسته اقتصادی کشور و مطرح در سطح جهانی، در تلاش است تا مهمترین قدم اساسی در اقتصاد کشور، که همانا هدفمند سازی یارانه ها است، را پیاده کند.
کشور عزیزمان ارزنده این است که دایما اقتصادش پایش شود تا در مسیر آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی و توسعه همه جانبه پیشتاز باشد. از اینرو وظیفه هر کارشناس، بخصوص کارشناس اقتصادی، است تا نقش خود را برای اعتلای اجتماعی/ اقتصادی / فرهنگی جامعه اش ایفا نماید.
لذا جادارد که از عالمان رشته اقتصاد که در واقع، تحولات اقتصادی کشور جوهره خود را از قلم ایشان گرفته است، به نحو شایسته ای قدردانی شود. این تقدیر و تجلیل، بایستی از سازوکاری برخوردار باشد که رهنمود های مقام معظم رهبری « مدظله العالی » مبنی بر " ضرورت تبدیل علم و پژوهش به یک باور عمومی " ، را عملیاتی نماید. این مهم ایجاب می نماید که فرایند مذکور استمرار داشته و به صورت ادواری و با سازو کار تعریف شده، اجرا شود.

اهداف کنگره:
در این میان نقش دولت، اثبات توجه عظیم خود بر سرمایه های انسانی این رشته می باشد. از اینرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت پژوهشکده امور اقتصادی بر آن شد که با برگزاری " کنگره ملی اقتصاددانان "، تقدیر از اقتصاددانان برتر، دو هدف زیر را مورد توجه قرار دهد:
1- طرح چالشهای اساسی و مسایل موضوعه در حوزه علم اقتصاد و ارایه راه کارهای عملی برای تصریح بهره مندی بهینه از این علم و نیز مقابله با نوسانات اقتصادی، از طریق جمع بندی نقطه نظرات کارشناسان برجسته اقتصادی کشور .
2- تجلیل از صاحب نظران اقتصادی کشور، که در راستایس اعتلای سطح دانش نظری، اعتلای سطح آموزشی و اعتلای سطح تحلیلی و شکستن مرزهای دانش و تصمیم سازی های اساسی و برنامه ریزی اقتصادی کشور قدم برداشته اند.

دبیرخانه و زمان برگزاری کنگره:
با نگرش به دایمی بودن این کنگره، دبیرخانه آن در پژوهشکده امور اقتصادی مستقر است.
زمان برگزاری کنگره اواخر مهر ماه 1389 در نظر گرفته شده است.

محوریت کنگره:
محوریت کنگره امسال ( 1389 )، تجلیل از " اساتید فقید علم اقتصاد " می باشد.

سازوکار اجرایی برگزاری کنگره:
1- شناسایی محورهای اساسی و تعیین موضوع محوری کنگره، از طریق هم فکری با صاحبنظران برجسته اقتصادی کشور
2- اعلام آمادگی در دریافت مقالات علمی در زمینه موضوع محوری کنگره و یا سفارش مقاله به افراد مرتبط با موضوع
3- تنظیم شاخصهای انتخاب اقتصاددانان نمونه در زمینه های اعتلای سطح دانش نظری، اعتلای سطح آموزشی و اعتلای سطح تحلیلی و شکستن مرزهای دانش و تصمیم سازی های اساسی و برنامه ریزی اقتصادی کشور
4- ارجاع شاخصهای نهایی شده به دانشکده های اقتصاد و نظرسنجی از اساتید امر در معرفی افراد واجد شرایط
5- نهایی سازی کاندیداهای معرفی شده و انتخاب اقتصاددانان نمونه
6- انتخاب مقام برتر و اعلام به کنگره جهت ارایه
7- برگزاری کنگره ملی در دو روز و ارایه مقالات برجسته
8- تجلیل از اقتصاددانان نمونه ( و یا اقتصاددان های نمونه در زمینه های مختلف )
9- اعطای جوایز کنگره ملی اقتصاددانان توسط مقالات ارشد کشور

امید است که برگزاری این کنگره و نظایر آن، مشارکت حداکثری صاحبنظران رشته اقتصاد در عرصه اقتصاد کشور و پویاتر نمودن تعامل ارزشمند اقتصاددانان و سیاستگزاران کشور را در پی داشته باشد.
ساعت : 09:51:00
تاريخ : 1389/07/27