اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

آگهی فراخوان موسسات حسابرسی

آگهی فراخوان موسسات حسابرسی

بانک مسکن در نظر دارد عملیات حسابرسی داخلی واحدهای صف و ستاد بانک در تهران را شامل شعب تابعه مدیریت های چهارگانه شهر تهران ، شعبه مستقل مرکزی و ادارات مرکزی (حسابرسی عملیاتی) را به موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی در چارچوب بخشنامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات واگذار نماید، لذا از موسساتی که سابقه حسابرسی شعب بانک ها را دارند دعوت بعمل می آید خلاصه ای از سوابق موسسه شامل سال تاسیس ، شرکا ، مدیران و کارکنان ، شرکت ها ، موسسات مورد رسیدگی ، انواع خدمات مورد ارایه و سوابق و تجربیات خود در حسابرسی بانک ها (حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی به تفکیک) را جهت اقدامات بعدی حداکثر تا تاریخ 30/4/90 با پست سفارشی به آدرس : تهران ، خ کریم خان زند ، نبش خیابان شهید حسینی ، ساختمان بانک مسکن ، طبقه اول ، اداره حسابرسی داخلی ارسال و یا به آدرس زیر ایمیل فرمایند.

 internelaudit@bank-maskan.ir

ساعت : 09:39:00
تاريخ : 1390/04/21