اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

حضور مدیران در دایره ارتباطات مردمی به مناسبت هفته دولت

حضور مدیران در دایره ارتباطات مردمی به مناسبت هفته دولت

جدول زمانبندی حضور مدیران در دایره ارتباطات مردمی به مناسبت  هفته دولت

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

موضوع


1


شنبه

 
98/06/02
 

 

 12-10:30


تسهیلات و خدمات بانکی


2


یک شنبه


98/06/03


12-10:30


طرح مشکلات مردمی


3


دوشنبه

 
98/06/04

 
12-10:30


خدمات IT

 
4


سه شنبه

 
98/06/05

 
12-10:30


تسهیلات و امور اعتباری

 
ساعت : 08:13:00
تاريخ : 1398/05/30