اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

باجه عصر اسفند ماه97-شعب کشیک نوروز

باجه عصر اسفند ماه97-شعب کشیک نوروز
باجه عصر شعب به مدت 2 ساعت (بجز روزهای پنج شنبه ) برقرار می باشد
ساعت : 14:14:00
تاريخ : 1397/12/15