اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

آگهی استخدام بانک مسکن

آگهی استخدام بانک مسکن

بانک مسکن در مقاطع تحصیلی دیپلم، لیســانس و فوق لیسانس استخدام مـــی نماید، متقاضیـان می توانند جهت اطلاع از شرایط استخدام از تاریخ 1396/03/29 به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس اینترنتی www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

 

شرایط ثبت نام

 

ساعت : 15:05:00
تاريخ : 1396/03/29