اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار در زمینه" تهیه و راه اندازی سیستم جامع مدیریت ریسک و نقدینگی "

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار در زمینه" تهیه و راه اندازی سیستم جامع مدیریت ریسک و نقدینگی "

بانک مسکن در نظردارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط در زمینه طراحی ، تهیه ، تولید و پیاده سازی سیستم جامع مدیریت ریسک نقدینگی اقدام نماید.لذا از شرکت هایی که دارای تجربه و رزومه مناسب در خصوص سیستم جامع مدیریت ریسک و نقدینگی باشند از جمله :

- دارای تجربه در طراحی ، تهیه ، تولید و پیاده سازی سیستم جامع مدیریت ریسک نقدینگی

- دارای تجربه در تدوین سند راهبردی و عملیاتی شناخت نیازمندیهای فنی و کسب و کار جهت استقرار سیستم جامع مدیریت ریسک نقدینگی

دعوت به عمل می آید ، اطلاعات کامل را به همراه سوابق اجرایی پروژه و کارشناسان مربوطه ، حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 13/02/1396 به آدرس ذیل تحویل نمایند .

نشانی : تهران ، خیابان آفریقا ، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دایره دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات .

ساعت : 17:04:00
تاريخ : 1396/01/28